dimecres, 21 de novembre de 2018

La regidoria de Salut informa


La regidoria de Salut de l’ajuntament de l’Aldea us informa que del 26 al 30 de novembre  al CAP l’Aldea hi haurà serveis mínims de personal(metge i infermera), amb motiu de la vaga convocada pels Metges dels Centres d’Atenció Primària.

Subvenció DIPTA UE Aldeana

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 840,59 € per ajudar a finançar les despeses de l’edició llibre “50è aniversari U.E Aldeana

Subvenció DIPTA Fira Gastronòmica

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 8.162,00 € per ajudar a finançar les despeses de la Fira Gastronòmica 2018
dimarts, 20 de novembre de 2018

Finalitza el curs de cuina


El passat dimecres 14 de novembre  finalitzava el curs de cuina organitzat per l’Ajuntament de l’Aldea juntament amb la col·laboració del cuiner aldeà Hèctor Roda i a les instal·lacions del Bar-Restaurant La Llar. El curs  gratuït ha donat coneixements bàsics de cuina i gestió de compra al municipi, donant-li especial importància al producte de proximitat que ens  han ofert els diferents comerços de l’Aldea. El peix, la carn , els arrossos i les tapes han estat les quatre sessions formatives que han realitzat els alumnes. La última sessió formativa va estar impartida per Maria Fonollosa .

El Gran recapte

Divendres 30 de novembre i dissabte 1 de desembre es farà el gran recapte a totes les botigues del poble,organitzat pel Banc d'Aliments. Col·labora Càritas Parroquial l'Aldea. Ajuda'ns a ajudar.

Partit UE Aldeana


IX Jornada del Programa de detecció precoç del càncer de mama de Tarragona-Terres de l'Ebre


 Programa de detecció precoç del càncer de mama de Tarragona-Terres de l'Ebre, que tindrà lloc a El Vendrell el dimecres 12 de desembre de 2018, a l'Auditori del Tívoli.
La Jornada tindrà una durada prevista de cinc hores (9.00h a 14.00h) en la qual, a banda d'avaluar els principals indicadors del Programa en el nostre territori, es parlarà del paper de les gestores de casos en el context del Programa i s'organitzarà una taula de debat per analitzar el paper de l'Atenció Primària de Salut en la detecció precoç del càncer de mama. Després d'un petit descans, hi haurà una segona taula on es presentaran aspectes diversos del diagnòstic, tractament i seguiment del càncer de mama.


dilluns, 19 de novembre de 2018

Concert Santa Cecília


Conveni Càritas


L’ajuntament de l’Aldea i Càritas han signat un nou conveni de col·laboració per facilitar ajuda i recursos a les famílies més necessitades del nostre poble. Aquesta és la línia a seguir per les dos parts per poder arribar a totes les persones i als col·lectius més desfavorits i que menys recursos disposen.
Amb aquest conveni Càritas disposarà de més recursos per qui més ho necessita de la nostra població.Pressupostos Participatius 2019

L'Ajuntament de L'Aldea impulsa els Pressupostos Participatius 2019 per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin decidir el destí de 80.000 euros com va acordar la Comissió de Seguiment de L'Aldea.
El proper dimecres dia 29 de novembre de 2018 finalitzarà el període per votar.
Objectius.-
L'objectiu principal d'aquest procediment és permetre als veïns i veïnes del municipi de L'Aldea poder decidir sobre una part de la despesa municipal escollint una de les deu opcions proposades.
Propostes.-
A la Butlleta Participativa podreu veure totes les opcions proposades. Per descarregar-la clica AQUÍ.
Qui pot participar.-
Podran participar en aquesta votació totes aquelles persones físiques empadronades a L'Aldea, nascudes fins al 31 de desembre de 2002.
Votacions.-
Cada veí o veïna de L'Aldea podrà votar una proposta de les deu propostes a escollir dels Pressupostos Participatius 2019.
Les votacions de les propostes dels Pressupostos Participatius podran efectuar-se d'aquestes dos maneres:
1a.- App de l'Ajuntament de L'Aldea.-
Descarrega't l'App de l'Ajuntament de L'Aldea al teu telèfon mòbil o tablet (Android ó iOS).
Al menú de l'App clica a consultes.
Vota la proposta que consideris millor, més urgent, més atractiva, etc.
Introdueix el teu DNI o NIE (ex: 99999999Z ó X1234567B) per validar la teva votació.
El número de DNI es registrarà a una base de dades amb el corresponent vot (secret) i id d'usuari emprat, que permetrà controlar que, cada veí/veïna, voti una sola vegada. També es registrarà de forma automatitzada, la data i hora de vot. Si s'intenta votar més d'una vegada, apareixerà un missatge indicant que aquest usuari ja ha votat.
L'App només permet un vot per DNI i/o usuari. Per tant, si algun usuari  vol ajudar a algun amic, familiar, etc. a votar des del seu dispositiu, haurà de sortir de l'aplicació i registrar a l'usuari omplint les dades de registre que l'App demani.
2a.- Presencialment al taulell d'atenció al públic de l'Ajuntament de L'Aldea.-
L'interessat/da ha d’identificar-se amb el DNI al taulell d'atenció al públic de l'Ajuntament de L'Aldea.
Un funcionari de l'Ajuntament de L'Aldea comprovarà a una base de dades si l'interessat/da ja ha votat anteriorment de forma telemàtica o presencial.
Si l'interessat/da no ha efectuat el vot, el funcionari de l'Ajuntament de L'Aldea, anotarà el seu DNI a la base de dades per controlar que ja ha votat. També es registrarà de forma automatitzada, la data i hora de vot. Acte seguit l'interessat/da dipositarà la seva butlleta (descarregada de la web o facilitada a l'Ajuntament de L'Aldea) dins de la urna de participació ciutadana.
Al finalitzar el termini de votació, es realitzarà el recompte dels vots amb format paper.
Els interessats/des en votar per aquest mitjà, podran fer-ho al taulell d'atenció al públic de l'Ajuntament de L'Aldea de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 h fins el dia 29 de novembre de 2018.
Elecció de la proposta.-
Un cop s’hagi produït l’escrutini, la Comissió de Seguiment selecciona les propostes guanyadores en funció dels vots obtinguts i fins esgotar el pressupost disponible, d’acord amb el següent procediment:
1r.- Les propostes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del nombre de  vots obtinguts i l’Ajuntament executarà durant l’any següent totes les propostes que per ordre de nombre de vots obtinguts no superin el valor acordat per la Comissió de Seguiment.
2n.- El total de les propostes seleccionades per ser incloses en el pressupost municipal següent mai podrà tenir un valor superior a l’import que la Comissió de Seguiment assigni al projecte de pressupostos participatius de l’exercici següent. En el cas que la suma del valor de la  proposta  classificada en primer lloc i de la classificada en segon lloc, superin l’import anterior, no s’executarà la segona proposta ni cap més.
3r.- L’escrutini serà públic i realitzat per un membre de cada grup municipal, amb l’assistència de la secretària-interventora municipal.
4t.- El procés es desenvoluparà de forma que en tot cas queda garantit el secret de vot dels participants.
Publicitat.-
Els anuncis referent als Pressupostos Participatius 2019, es publicaran a tots els mitjans de difusió municipal (web, ban mòbil, megafonia, pantalles informatives, facebook, Infoaldaia, etc.) per informar a tots els veïns i veïnes del municipi dels dies, horaris i lloc on es realitzaran tots els actes referent al procés de participació.
divendres, 16 de novembre de 2018

Anunci resultat prova català relativa al procés de selecció per constituir una borsa de treball per cobrir el lloc de tècnic delineant per al departament d’urbanisme mitjançant el servei d’ocupació de Catalunya – SOC

Resultat de la prova de coneixement de català nivell C1 relativa al procés de selecció per constituir una borsa de treball per cobrir el lloc de tècnic delineant per al departament d’urbanisme mitjançant el servei d’ocupació de Catalunya – SOC.

Resum de la sessió plenària extraordinària 13112018

El Ple en sessió extraordinària de L’Ajuntament L’Aldea va aprovar, per unanimitat, el passat dia 13 de setembre Pla d’Acció per la Energia Sostenible (PAES) per tal de sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per renovar l’enllumenat del municipi.  La Comissió Europea va posar en marxa, l’any 2008, el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament de la Terra.
L'Ajuntament de l’Aldea es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en data 11 de març de 2016. El Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els seus territoris en més d’un 20% fins l'any 2020, tot incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. Així, els municipis adherits han d’elaborar el seu inventari de les emissions de referència (IRE) i el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), amb la definició de les accions a endegar per fer realitat aquests valors de reducció.
També es va aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2018 en la modalitat de transferències de crèdit entre partides no exhaurides a les no exhaurides per poder executar el pressupost municipal 2018 es més acuradament possible.
Per últim es va aprovar per unanimitat una moció subscrita pels dos grups municipals d’ERC i PdeCAt referent al suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018.
La Sra. Elisabet Zapater, portaveu del grup PdeCAT, diu que donaran suport sempre que sigui possible al Parlament de Catalunya en defensa de les nostre institucions i acaba dient prefereix no a parlar de la monarquia espanyola perquè segurament la tancarien.
L’Alcalde comparteix l’opinió de la Sra. Zapater i, s’abstindrà de parlar sobre la monarquia ja que no és ni el moment ni el lloc adequat per fer certes expressions tot i que considera molt adequat denunciar l’actual situació pública amb que viuen els ciutadans de Catalunya amb presos polítics i una voluntat manifesta per part del govern estatal de no permetre la lliure expressió democràtica dels ciutadans i per tant prohibir el dret fonamental de votar i per tant exercir la democràcia.

Resultat valoració de mèrits referent al procés de selecció per constituir una borsa de treball per cobrir el lloc de tècnic delineant per al departament d’urbanisme mitjançant el servei d’ocupació de Catalunya – SOC

 ANUNCI RELATIU AL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR EL LLOC DE TÈCNIC DELINEANT PER AL DEPARTAMENT D’URBANISME MITJANÇANT EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA – SOC.

Resultat de la primera fase del procés selectiu referent a la valoració de mèrits del procés de selecció per constituir una borsa de treball per cobrir el lloc de tècnic delineant per al departament d’urbanisme mitjançant el servei d’ocupació de Catalunya – SOC:
A les 12:00 es procedirà a realitzar les entrevistes a tots els aspirants.

Obertes les votacions sobre les propostes dels pressupostos participatius 2019

Obertes les votacions sobre les propostes dels pressupostos participatius 2019
Aquestes són les propostes que podeu votar des de l'app de l'Aldea o bé presencialment a l'Ajuntament.
1.Pàrquing autocaravanes
2.Arranjament zona sud plaça Ajuntament
3.Càmeres de videovigilància exteriors i retransmissió d’actes  YouTube
4.Eliminació de barreres arquitectòniques
5.Programació i formació cultura
6.Domotització de les Torres i nova oficina de Turisme
7.Arranjament de l’espai del local de l’Associació de  Dones i antic traçat via
8.Carril bici i enllumenat av. Catalunya
9.Col·locació elements reductors de velocitat: av Catalunya, camí del Xoperal, polígon Mercaderies i polígon Catalunya Sud
10.Posar en marxa l’escola de música

Teniu les urnes de votació a la vostra disposició de Dilluns a Divendres de 09:00 h fins a 14:00 h a les oficines de l’Ajuntament .També es podrà votar des de l’App de l’Aldea  des de les plataformes iOS i Android
Per a la vostra informació consulteu el reglament de participació ciutadana al web www.laldea.cat
El termini de votació finalitzarà  el 29 de novembre de 2018 a les 14.00 h

Resultats votacions nomenclatura Pavelló

Resultats votacions nomenclatura Pavelló
NOMENCLATURA
VOTS DIGITALS
VOTS PRESENCIALS
VOTS TOTALS
1 d'octubre
50
43
93
Pavelló d'Esports de L'Aldea
72
28
100
Club Pati L'Aldea
1
0
1
Pavelló Municipal Neus Falco
48
19
67
Pavelló Paco Blanch
11
14
25               TOTAL VOTS                                    182                                 104                               286

descarrega't l'acta

Entrega de Premis Ruta de Tapes i Festa de la Sega


La regidoria de Turisme de l’ajuntament de l’Aldea entregava els premis de la passada edició de la ruta de Tapes  de Tardor 2018 i del concurs d’instagramers de la Festa de la Sega . L’acte presidit per l’Alcalde de l’Aldea Dani Andreu, el Tinent Alcalde Simón Falcó i la regidoria de Turisme Míriam Ferrando ,servia fer l’entrega als premiats i reconeixia el mèrit de tot dels restauradors participants amb la Ruta de Tapes. Us adjuntem la relació de premiats :
CONCURS INSTAGRAM
@tona_go GUANYADORA de la categoria Premi Especial Instagramers.
1 sopar amb allotjament i esmorzar per a dos persones al Mas Masdeu de l’Aldea

@xavierdevila GUANYADOR de la categoria Millor Imatge de Segadors.
1 dinar per a dos persones al Restaurant la Vaqueria

@adescarrega GUANYADOR de la categoria Millor Imatge dels diferents Espais de la Sega.
1 dinar per a dos persones al Restaurant la Llar

@ruben89cc GUANYADOR de la categoria Millor Imatge en Blanc i Negre .
1 sopar per a dos persones a la pizzeria Les Xiques.

CONCURS RUTA DE TAPES DE TARDOR

Asun Baixauli -Guanyadora del xec regal de 100 € (Ruta de Tapes)

Melani Cugat- Guanyadora  d'un lot de productes de proximitat (Concurs Instagram)
Pep Pagà - Guanyador 1 regal valorat en 30 € a Sabates i Joguines Mercè (Menudes Tapes)

La Vaqueria-Millor Tapa (galta de porc Ruta de Tapes)-Guanyadora 1 campanya publicitària a Antena Aldaia de 6 mesos ,valorada en 660 €.

Enhorabona per tots els premiats en les seues respectives categories.

El restaurant La Vaqueria guanya el premi a la millor Tapa


El restaurant la Vaqueria guanya el premi a la millor tapa de la ruta de tapes de tardor 2018. La regidoria de Turisme implementava dins dels premis de la ruta , la votació dels usuaris de l’app de l’Aldea ,on podien expressar el seu vot entre les 14 tapes participants  dels restauradors aldeans. La tapa galta de porc ha estat la guanyadora i Noelia Pérez ,cogerent de la Vaqueria , recollia el premi d’una campanya publicitària a Antena Aldaia de 6 mesos de durada  ,valorada amb 660 €. Dins de l’acte es repartien els premis  del concurs d’instagramers de la passada Festa de la Sega, organitzat conjuntament entre la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de l’Aldea i el grup instadelterreno.

dijous, 15 de novembre de 2018

Reunió extraordinària del Consell de Participació Ciutadana 15112018

Les escoles aldeanes col·laboren amb el dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les donesLes escoles Bressol del Delta, 21 d’Abril i Mª Garcia Cabanes col·laboren amb els actes del dia  internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, d’aquest 24 de novembre a la nostra població amb una petita exposició de dibuixos, situada a l’Ajuntament de l’Aldea. Esperem de bon cor que els dibuixos que inspiren convivència i respecte entre els homes i les dones es faci  del tot real al món on vivim  .A Catalunya ja es porten 6 víctimes mortals per violència de gènere.(Dades a 23 d’octubre 2018 del Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya)

dimecres, 14 de novembre de 2018

Anunci de l’Ajuntament de l’Aldea en relació al procés selectiu per constituir una borsa de treball per cobrir el lloc d’auxiliar administratiu, àrea d’intervenció

En data 14 de novembre de 2018 s’ha adoptat el Decret de l’Alcaldia núm. 2018/406 referent a l’aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per constituir una Borsa de treball per cobrir el lloc d’auxiliar administratiu, àrea d’intervenció, segons convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 d’octubre de 2018.
Els que tinguin interès en presentar al·legacions respecte la llista aprovada provisionalment poden fer-ho fins el dia 19 de novembre de 2018 fins a les 14:00 h, seguidament es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.
A continuació es publica l'anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos
Per a més informació de la convocatòria, podeu accedir a següent enllaç: Portal de Trànsparència de l'Ajuntament de L'Aldea.

Anunci llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per constituir una Borsa de treball per cobrir el lloc de tècnic delineant per al Departament d’Urbanisme mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC

A continuació s'insereix l'anunci de l'aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en relació al procés selectiu per constituir una Borsa de treball per cobrir el lloc de tècnic delineant per al Departament d’Urbanisme mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC.
Per a més informació relativa a quest procés selectiu podeu consultar al Portal de Transparència de l'Ajuntament de L'Aldea.

Nou comerç


dimarts, 13 de novembre de 2018

Sessió plenària extraordinària 13112018

Martí Cervellera Bronze al Campionat de Catalunya


L’ aldeà Martí Cervellera, va aconseguir aquest passat diumenge 11 de novembre  a Barcelona al campionat de Catalunya amb la categoria – 23 kg de Taekwondo, la medalla de Bronze. Recordem que Martí ja va aconseguir al mes d’abril d'aquest mateix any el campionat de Catalunya amb la mateixa categoria, a les files del Taekwondo Alfaro d’Amposta i que ja acumula dos campionats , un d’or i un  bronze durant el mateix any, enhorabona campió !.

Taller Tu actues

Quan es perpetuen certs comportaments, totes i tots en som víctimes i responsables. I un munt de vegades de forma inconscient.
Necessitem adonar-nos del què fem per esborrar aquestes actituds de la nostra societat. 
Amb el taller TU ACTUES volem començar aquest canvi des de la mirada externa que dóna la teatralització de diferents situacions de violència masclista quotidiana.
Vine!
ACTIVITAT GRATUÏTA.

Christian Calvet 4t al campionat de Catalunya


Christian Calvet aconsegueix un meritori 4t lloc al campionat de Catalunya celebrat a Vic, Osona en al categoria de mini motos promoracc3 .Amb 8 anys Christian continua  collint premis al sarró  ;
3r al campionat d’Alcarràs Lleida
5è classificat a Mora
2n classificat a Menàrguens ,Lleida
4t classificat a Zuera ,Saragossa
3r classificat  Alcarràs, Lleida
4t Classificat Vic , Osona
Hem de felicitar a Christian Calvet per aconseguir la 4a. posició al campionat de Catalunya tenint en compte que per puntuacions comptabilitzades a una carrera no va poder competir i per tant puntuar,a seguir així Christian portant el nom del poble a dalt dels pòdiums !.

24N Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

24N Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

Actes:
9.00 a 13.00 h mercadet de 2 a mà 
17.00 h Lectura del manifest i presentació 
17.15 h Recital de poemes amb Pilar Cabrera 
17.30 h Xarrada “La violència de gènere: l’actuació penal i els responsables dels delictes de maltractes contra les dones ” amb  Carme Estorach Bernal
18.30 h Visita exposició de quadres i treballs  manuals de la Sra Dolors Amorós Miquel 
19.00 h Pica-pica al hall de l’Ajuntament 
19.30 h Actuació de la BM Verge dels Prats i la Coral al Pavelló , acompanyats dels xiquets i xiquetes dels col·legis 21 d’Abril i Mª Garcia Cabanes

l'Associació de Jubilats i Pensionistes informa

Es comunica als socis i sòcies que els dies 22 i 23 d'aquest mes 
es cobrarà la quota anual de 2019,des de les 9.00 h fins les 12.30 h.

Es imprescindible portar el carnet de soci/sòcia
dilluns, 12 de novembre de 2018

Anunci de l’Ajuntament de l’Aldea en relació al procés selectiu per constituir una borsa de treball per cobrir el lloc de tècnic delineant per al Departament d’Urbanisme mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC.

En data 12 de novembre de 2018 s’ha adoptat el Decret de l’Alcaldia núm. 2018/401 referent a l’aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per constituir una Borsa de treball per cobrir el lloc de tècnic delineant per al Departament d’Urbanisme mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC, segons convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 d’octubre de 2018.
Els que tinguin interès en presentar al·legacions respecte la llista aprovada provisionalment poden fer-ho fins el dia 14 de novembre de 2018 fins a les 14:00 h, seguidament es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.
A continuació es publica l'anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos
Per a més informació de la convocatòria, podeu accedir a següent enllaç: Portal de Trànsparència de l'Ajuntament de L'Aldea.

Campanya donació de sang


La regidoria de Sanitat de l’ajuntament de l’Aldea informa que en la campanya de donació de sang d’aquest passat dissabte 10 de novembre realitzada al CAP l’Aldea es van realitzar  48 donacions, 3 oferiments i 8 plasmes. I el premiat amb el sorteig del lot de productes de proximitat l’Aldea Horta del Delta, que va ser sortejat entre tots el donants, el guanyador ha estat : Alberto Gargallo, enhorabona !


4a Jornada de la 2a Divisió


Aquest diumenge 11 de novembre i al camp de bitlles de l’Aldea tenia lloc la 4a jornada de la lliga de la 2a divisió de la lliga de bitlles Terres de l’Ebre on milita el AE Bitlles Garballo de l’Aldea

La UE ALDEANA presenta el nou equip per la temporada 2018-2019

Aquest diumenge 11 de novembre i abans del partit de lliga que l’enfrontava amb el FC Godall, la UE Aldeana presentava davant al seua afició els  equips de totes els categories per la propera temporada 2018-2019. L’acte va ser presidit pel  subdelegat de l’FCF a les Terres de l’Ebre Miquel Piñol , Dani Andreu Alcalde de l’Aldea ,el president de la UE Aldeana Xavi Pino, Carlos Bertomeu Regidor d'Esports, i la secretària de la delegació ebrenca de la Federació Catalana de Futbol, Lídia Saura.
A l’inici del partit es va fer un minut de silenci pel recentment desaparegut metge, ,soci, col·laborador i jugador del club Agustí Queral. Després de la presentació dels 11 equips de l’Aldeana , a la mitja part del partit la junta oferia una musclada popular per continuar  amb la celebració dels 50 anys del club .

divendres, 9 de novembre de 2018

Inici de les obres 2n tram carril bici


Des de la regidoria  de Serveis us informem que s’han començat les obres del segon tram del carril bici amb l’eixamplament de la carretera de l’Ermita, per poder connectar el nostre paratge més preuat amb la població ,amb la màxima seguretat que això comportarà , donant una major visibilitat tant per ciclistes, com vianants o vehicles a motor a les dos cruïlles afectades amb l’obra. El segon tram tindrà una  llargada de 388 metres i l’obra suposarà un import de 43.649,65 €. El primer tram del carril bici s’obria a la població el 10 de gener d’aquest any i amb les obres  d’aquest segon tram  l’arteria del passeig arribarà fins al pont de Rodes.

Reunió extraordinària del Consell de Participació Ciutadana


Reunió extraordinària del Consell de Participació Ciutadana ,que tindrà lloc dijous, dia 15 de Novembre del 2018, a les 21.00 h al  Saló  de  Plens. Els temes a tractar seran els següents:1.Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.Votació  presencial  nomenclatura  pavelló

3.Nomenclatura  pavelló  definitiva

4.Propostes  pressupost  participatiu

5. Precs  i  preguntes

CPC extraordinari

Sessió plenària extraordinària 13 de novembre

Anunci de la convocatòria de la sessió plenària extraordinària per al dia 13 de novembre de 2018 a les 21:45 hores que es desenvoluparà d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1r.- Proposta d’acord referent a l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). Núm. Exp.: 2018/1087.
2n.-  Proposta modificació crèdit 7/2018 de transferències de crèdit. Núm. Exp.: 2018/1091.
3r.- Proposta d’acord referent a l’aprovació d’una moció suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018, subscrita pels grups municipals d’ERC i PDECAT. Núm. Exp. 2018/1092.
dijous, 8 de novembre de 2018

SCRUA informa

 Des de la junta de l'SCRUA volem informar que l'horari de venda de loteria de l'entitat serà el següent:
dies 17 i 24 de novembre de 18 a 22 h al local social de l'SCRUA. Dissabte dia 1 de desembre durant els actes de tarda i nit de les jornades culturals.
També informem que aprofitarem la venda de loteria per actualitzar les dades dels socis a fi de facilitar el procés de convocatòria de juntes, enviament de notificacions i informació, etc...

Caminada per crear ponts d'esperança

 
Ruta per l'horta i Ermita de l'Aldea.

Sortida des de l'Ajuntament de l'Aldea a les 9:30 hores. Duració aproximada d'unes 3 hores amb parades incloses. És recomanable portar aigua i alguna cosa per esmorzar.

Hi haurà dues rutes que és trobaran entre elles a l'ermita, una d'uns 7'5km i l'altra de 5'5  km. Les persones que ho desitgin  podran fer la ruta curta i esperar-se a l'ermita de l'Aldea hasta que arrivin els caminants de la ruta llarga per així tornar a marxar tots junts cap al punt d'arrivada.

En tot moment hi haurà un vehicle d'assistència per a tot aquell que ho necessiti.

És farà un DONATIU DE 3 €

 Per a qualsevol dubte o alguna informació adicional, podeu contactar en aquests telèfons:

           638057195 (Nati)                 600 850 857 (Jordi) 

dimecres, 7 de novembre de 2018

El Consell Comarcal del Baix Ebre invertirà 529.417€ en convertir en Via Verda un primer tram de l’antic traçat del Carrilet de la Cava


El Consell Comarcal del Baix Ebre invertirà 529.417 euros en la conversió en Via Verda de l'antic traçat del Carrilet de Tortosa a la Cava (Deltebre). El ple de la Corporació comarcal, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat avui l'acceptació d'un ajut, equivalent al 50 per cent de la inversió, atorgat pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, en el marc de la convocatòria dels Plans de Foment Territorial del Turisme. Així mateix, el ple ha aprovat també una modificació de crèdits del pressupost de l'exercici de 2018 per fer front a la resta del cost del projecte.
Aquesta inversió permetrà convertir en Via Verda un tram d’una longitud de 7,2 quilòmetres, comprès entre la rotonda de la C-42, prop de l'antiga bòbila d'Anguera, a Tortosa, i el pont de l'autopista AP-7, ja al terme municipal de l'Aldea, amb una afectació de superfície de 55.060 metres quadrats. Aquesta nova via no quedarà aïllada ja que enllaçarà a través de la Via Cicloturística (el tram comprès entre l'antiga bòbila d'Anguera i el Pont Roig a Tortosa), amb el tram del Baix Ebre de la Via Verda de la Val de Zafán.
La línia ferroviària del Carrilet de la Cava, d’ample mètric i també coneguda com lo Carrilet del Delta de l'Ebre, va ser construïda a finals dels anys vint del segle passat i explotada inicialment per la companyia Ferrocarrils Econòmics (FESA) i posteriorment per FEVE, que se'n va fer càrrec l’any 1964 fins el tancament, el 1968.

Com a primer pas per crear la Via Verda del Carrilet de la Cava, el 13 de maig de 2017 la institució comarcal va signar un conveni d'arrendament per vint anys amb l'organisme públic Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), propietari dels terrenys. 
La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, ha assenyalat que aquesta inversió significarà, a més d'una ampliació notable de la xarxa ciclista, un pas molt important en la consolidació del cicloturisme a la comarca. Zaragoza ha explicat que el següent pas a fer ara serà encarregar la redacció del projecte per procedir a la licitació de les obres.

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.