dimarts, 26 de març de 2019

Nou curs de primers auxilis


Xarrada al CAP sobre l'activitat física i caminada popular a l'Ermita

Xarrada al CAP l'Aldea divendres 5 d'abril a les 10.00 h del matí, sobre l'activitat física  i caminada popular a l'Ermita, amb motiu del dia mundial de l'activitat física.
dilluns, 25 de març de 2019

Partit UE Aldeana

Partit a l'estadi La Unió entre la UE Aldeana i el CF Batea, diumenge 31 de març a  les 12.00 h

Convocatòria de personal per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal Auxiliar Administratiu/va de l'Ajuntament de L'Aldea. Concurs per valoració de mèrits.

La Junta de Govern Local celebrada en data 22 de març de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa de treball, mitjançant concurs de mèrits, de personal laboral temporal, denominació auxiliar administratiu/iva, escala administració general, subescala auxiliar, categoria administrativa, grup C2 (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de L’Aldea.
El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el proper dilluns 1 d'abril de 2019.
A continuació es publicquen les bases i el model de sol·licitud.

Inauguració exposició :El valor arquitectònic de l'Aldea


Taller on buscar feina

Nou taller, ON BUSCAR FEINA,  avui dilluns dia 25 de març al Casal de Joves a les 16.30h, t'esperem !!!
divendres, 22 de març de 2019

Preinscripció dels alumnes de 1r d'ESO per al proper curs 2019/2020 a l'institut de Camarles

Es fa saber que el període de preinscripció dels alumnes de 1r d'ESO per al proper curs 2019/2020 a l'institut de Camarles serà del 29 de març al 9 d’abril, ambdós inclosos.Per a qualsevol consulta podeu trucar al mateix institut, al telèfon 977471748.

L’escola Maria Garcia Cabanes fa pública la següent informació per al procés de preinscripció.

D’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes
de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs
2019-2020, l’escola Maria Garcia Cabanes fa pública la següent informació per al procés de
preinscripció.
PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
del 29 de MARÇ al 9 d’ABRIL de 2019, ambdós inclosos.
HORARI D’ATENCIÓ A SECRETARIA:
Dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h. i de 15 a 16.30 h.
Divendres de 9 a 13.30 h
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
És única i s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc.
Us la facilitarem al centre.
També es pot formalitzar via telemàtica, tot i què cal entregar el formulari a l’escola.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare i de la mare o dels tutors legals de l’alumne/a.
Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a, si en té.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacuna rebudes.
1 fotografia mida carnet.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI/NIE, caldrà presentar un
certificat d’empadronament/convivència de l’Ajuntament en el moment de la preinscripció i
el DNI/NIE renovat amb l’adreça correcta abans del 26 de juny de 2019.


CALENDARI
· Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril.
· Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril.
· Termini per presentar reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig .
· Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 8 de maig.
· Sorteig públic per determinar el número de desempat de les sol·licituds: 9 de maig.
· Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de juny.
CRITERIS DE PRIORITAT
o Germans o pares al centre 40 punts
o Domicili habitual a l’àrea d’influència del centre 30 punts
o Lloc de treball pare/mare dins l’àrea d’influència del centre 20 punts
o Renda garantida de ciutadania 10 punts
o Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans 10 punts
o Família nombrosa o monoparental 15 punts

Aquests criteris hauran de ser acreditats amb la documentació corresponent.

IV Premi Fotogràfic del Consell Consultiu de la gent gran del Baix Ebre


L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria del IV Premi Fotogràfic del Consell Consultiu de la gent gran del Baix Ebre.
Destinataris:
Totes les persones jubilades que estiguin empadronades a la comarca del Baix Ebre.
Temàtica:
La temàtica objecte d’aquesta convocatòria és “Descobrir el Baix Ebre”. Es valoraran aquelles fotografies que posin de relleu tant els espais, les persones i la cultura de la comarca.
Dotació econòmica del premi:
-Primer premi: 250 euros.
-Segon premi: 120 euros.
Lloc i termini de presentació de sol.licituds:
La sol.licitud i les bases de la convocatòria es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat).
Termini de presentació de sol.licituds. fins el 31 d’octubre de 2019.

Premi Projecte Jove, any 2019.

L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove, any 2019.
Destinataris:
Els destinataris d’aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin accions destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat que destaqui en el món juvenil.
Dotació econòmica del premi:
S’atorgarà un premi de 1000 euros al millor projecte. El jurat encarregat de valorar els projectes podrà atorgar, si ho creu oportú, un accèssit de 500 euros.
Lloc i termini de presentació de sol.licituds:
La sol.licitud i les bases de la convocatòria es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat).
Termini de presentació de sol.licituds: fins el 31 d’octubre de 2019.
Per a més informació us podeu adreçar al Consell Comarcal del Baix Ebre, 977445308, o a l’Ajuntament de l’Aldea, 977450012.

XIII Premi a l’emprenedoria, any 2019


L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria per a la concessió del XIII Premi a l’emprenedoria, any 2019.
Persones beneficiàries:
Podran participar en el premi aquelles empreses que estiguin establertes a la comarca del Baix Ebre, o bé aquells emprenedors que tinguin prevista la constitució i l’inici de l’activitat empresarial en la comarca del Baix Ebre.
Dotació del premi:
1r premi:
El premi consistirà en una dotació econòmica de 1000 euros, i la cessió durant un any dels espais comuns del Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova, (des de la data de lliurament del premi). A més el projecte guanyador del concurs obtindrà l’assessorament tècnic i el suport logístic dels tècnics del Viver d’empreses per fer l’acompanyament tècnic necessari del nou projecte.
Accèssit
A criteri del Jurat, es podrà atorgar un accèssit. Aquest consistirà en la cessió durant un any dels espais comuns del Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova.
Lloc i termini de presentació:
La sol.licitud i les bases de la convocatòria es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat).
Termini de presentació de sol.licituds: 15 de novembre de 2019.
Per a més informació us podeu adreçar al Consell Comarcal del Baix Ebre, 977445308 o a l’Ajuntament de l’Aldea, 977450012.


dijous, 21 de març de 2019

El col·legi 21 d'Abril informa :Preinscripció curs 2019-2020

S’informa a les famílies que del 29 de març al 9 d’abril de 2019 ambdós inclosos, estarà obert el període de Preinscripció dels nous alumnes per al curs 2019/20 per als ensenyaments públics d’Educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Per més informació sobre el procés de preinscripció i per poder consultar la puntuació obtinguda del vostre fill/a en aquest procés, podeu entrar al web d'Ensenyament:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

+info
dimecres, 20 de març de 2019

Vine a donar sang


3 Tombs


dimarts, 19 de març de 2019

Ple ordinari dijous dia 21 de març


Anunci de la convocatòria de la sessió Plenària Ordinària corresponent al dia 21 de març de 2019 a les 21:00 hores que es desenvoluparà d’acord amb el següent ordre del dia:
1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents a la sessió ordinària de data 20 de desembre de 2018 i a la sessió extraordinària urgent de data 20 de febrer de 2019.
PART RESOLUTIVA
2n.- Informe -Proposta  sobre correcció del Capítol 1 del Pressupost 2019. Núm. Exp.: 2018/1188.
3r.- Proposta  donar compte l'Informe de Morositat anual de l'exercici 2018. Núm. Exp.: 2018/749.
4t.-  Proposta d'aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de L'Aldea 2018-2021, realitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre. Núm. Exp.: 2019/119.
5è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de les bases que han de regular durant l’any 2019 la concessió d’ajudes municipals en el marc del “PL’A MET 7”. Núm. Exp.: 2019/276.
6è.-  Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes de l’Ermita de 2019 Núm. Exp.: 2019/250.
7è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Barri Estació 2019 Núm. Exp. 2019/250.
8è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Majors de 2019. Núm. Exp. 2019/250.
9è.- Proposta d'acord referent al dies de celebració de festes amb bous per a l'any 2019. Núm. Exp. 2019/250.
10è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes del Barri de l’Hostal de 2019. Núm. Exp. 2019/250.
11è.-  Proposta d'acord de I ‘aprovació inicial del plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de L’Ajuntament de l’Aldea.
12è.- Proposta d’acord al Ple sobre nomenament de Jutge de Pau Titular de l’Aldea. Núm. Exp.: 2019/115.
13è.- Proposta d'aprovació de l'acord estratègic dels municipis de la comarca del Baix Ebre, per a la concertació territorial, en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local.
14è.- Proposta d'aprovació d'una moció de rebuig al projecte del macro abocador que es pretén construir al municipi de Riba-Roja d’Ebre. Núm. Exp.: 2019/286.
15è.- Proposta d’aprovació d’una moció per la defensa i protecció del sector citrícola europeu. Núm. Exp.: 2019/275.
16è.-  Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre.
17è.- Propostes Urgents.
PART DE CONTROL
18è.- Donar compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2018. Núm. Exp.: 2019/203.
19è.- Donar compte del decret d’aprovació del Pla Pressupostària a Mig Termini 2020-2022. Decret de l’Alcaldia núm. 2019/90.
20è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2018/445 al 2019/94.
21è.- Informes d’Alcaldia.
22è.- Precs i preguntes.

Convocatòria per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí temporal, denominació auxiliar administratiu/iva

La Junta de Govern Local celebrada en data 7 de març de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí temporal, denominació auxiliar administratiu/iva, escala administració general, subescala auxiliar, categoria administrativa, grup C2, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup que es doni a l’Ajuntament de l’Aldea.
El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs-oposició, torn lliure.
A continuació s'insereixen les bases publicades al BOPT:

Valoració XII Diada de l'Arròs Col i FesolsDes de la regidoria de Festes es valora molta positivament la XII Diada de l’Arròs Col i Fesols d’aquest passat diumenge 17 de març .Toni Gilabert regidor de Festes de l’ajuntament de l’Aldea: “Un any més la gent va respondre a la ja tradicional festa de l’Arròs Col i Fesols, que aquest any arribava a la dotzena edició. 600 persones s’aplegaven al Pavelló d’Esports de l’Aldea, per poder gaudir de la jornada festiva i dels seus actes. La jornada arrancava a les 11 del mati amb els inflables per als més menuts, seguida de la ballada de jotes , el repartiment del plat, el bingo del quintos i el concert de Pep Gimeno Botifarra, com a final de festa“.
Des de la regidoria de Festes agraïm la col·laboració d’Arrossaires del Delta, Molí d’Oli d’Estorach, i de Filiberto Salvadó. Agraïm també la implagable feina de la comissió de festes , amb el muntatge i la decoració de la festa.100 % Transparència a l'ajuntament de l'Aldea
L’Ajuntament de l’Aldea ha rebut per tercer any consecutiu, amb gran satisfacció, el Segell INFOPARTICIPA atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona, premi a la transparència informativa.
És el segon cop en el que la nostra administració municipal assoleix el 100% de transparència en la informació que es posa a disposició de la ciutadania, l’any passat l’Aldea va ser l’únic municipi de la demarcació de Tarragona i de Terres de l’Ebre en assolir aquest nivell, enguany, ens ha acompanyat el municipi d’Alcanar.
Des de l’Equip de Govern, expressem la nostra satisfacció per aquest objectiu aconseguit, agraïm l’esforç i la implicació de la Regidoria de Participació dirigida per Simon Falcó, així com la tasca de tots els funcionaris que fan possible aquest nivell d’excel·lència.
Hem apostat sempre per la democràcia participativa i la màxima transparència informativa, seguirem fent tot el necessari per continuar construint parets de vidre a l’Ajuntament i així donar exemple d’absoluta transparència en la gestió municipal.
dilluns, 18 de març de 2019

Tallers per a tots els joves que vulguin preparar el seu primer currículum o millorar el que tinguin fet


En relació al programa referent d’ocupació juvenil, NO T’APALANQUES!!!
El Casal de Joves de l’Aldea prepara uns tallers per a tots els joves que vulguin preparar el seu primer currículum o millorar el que tinguin fet per a poder començar a buscar feina d’una forma òptima.Els informarem sobre webs, borses i  rebran tota l’ajuda personalitzada que necessitin per poder presentar un currículum molt ben enllestit.No deixeu passar aquesta oportunitat, ja que un currículum ben presentat és una bona oportunitat de trobar feina.Arrenquem els tallers el dilluns 18 de març a les 16:30 hores al Casal de Joves.
 Per a més informació: 628 48 19 36
dissabte, 16 de març de 2019

Relació de premiats de la XV Festa de l'Esport Aldeà 2019          
Des de la regidoria d’Esports de l’ajuntament de l’Aldea  us informem de la relació de premiats de la gala de la XV Festa de l’Esport Aldeà que tenia lloc ahir divendres  15 de març a les 22.00 h  al pavelló d’Esports , una gala que anualment s’encarrega de reconèixer l'esforç i el sacrifici dels esportistes Aldeans i que enguany tornava a estar apadrinada pel president del Consell Esportiu del Baix Ebre el Sr Enric Adell.

El guanyador individual  del premi al Millor esportista de l’any aldeà ha estat Xavi Royo López , amb la disciplina de Rem amb el Club Nàutic Amposta, i pels resultats obtinguts: Campionat de Catalunya  medalla de plata en 8 + amb timoner, Campionat Espanya 4t lloc en 4 sense ,Campionat Open Internacional Catalunya medalla d’Or en 8 + amb timoner, Open Internacional Libourne ( França ) medalla d’Or en 4 sense ( 500 metres), Open internacional Libourne (França) medalla de plata en 4 sense (2000 metres), Open Internacional Libourne (França) Medalla de Bronze en 4 sense (2000 metres). 
D’altra banda els guanyadors en conjunt del premi als millors esportistes   de l’any aldeà han estat el  Grup Xou Petit del Club Patí l’Aldea, amb la disciplina de patinatge artístic sobre rodes ,i pels resultats obtinguts:  1rs classificats Territorial Tarragona,1rs classificats Campionat de Catalunya,1rs Classificats Campionat d’Espanya, Sots campions
d’Europa i 3rs del Món.

El president del Consell Esportiu del Baix Ebre el Sr Enric Adell, Dani Andreu Alcalde de l’Aldea i tota la corporació municipal feien entrega als premiats que us detallem:NOM
PREMI
CLUB PATÍ L'ALDEA
el Premi al reconeixement a entitats
AITOR FAVA MARTINEZ
el Premi a la projecció esportiva
LAUREN LUPSAN
el Premi a la projecció esportiva
CHRISTIAN CALVET CEBOLLA
el Premi a la projecció esportiva
NURIA ESTELLE PERIS
el Premi a la Constància i esforç
PEPITA CODORNIU PIÑOL
el Premi a la Constància i esforç
XAVI PINO INSA
el Premi a la Constància i esforç
GRUP ATREZZO
el Premi al voluntariat
LLUIS BERTOMEU SORRIBES
el Premi al voluntariat
MANOLO RASTRERO
el Premi al voluntariat
XAVIER ROYO LOPEZ
el Premi al Millor esportista de l'any
GRUP XOU PETIT
el Premi al Millor esportista de l'any
MARTI CERVELLERA ALBACAR
la Menció Especial a entitats i esportistes
BLAI ESCRIBA CURTO
la Menció Especial a entitats i esportistes
MIRIAM ESTORACH ARASA
la Menció Especial a entitats i esportistes
NURIA GAS
la Menció Especial a entitats i esportistes
ANOUK VIZCARRO
la Menció Especial a entitats i esportistes
ALEX RECIO TOMAS
la Menció Especial a entitats i esportistes
POL FORNE
la Menció Especial a entitats i esportistes
ROGER ARASA
la Menció Especial a entitats i esportistes
YAGO GAVILAN ESPINOS
la Menció Especial a entitats i esportistes
FERRAN ARASA
la Menció Especial a entitats i esportistes
FUTBOL BASE UE ALDEANA
la Menció Especial Ajuntament
PENYA BARCELONISTA
la Menció Especial Ajuntament
ISMAEL MEIRIÑO MARTI
la Menció Especial Ajuntament
MOTOCLUB L'ALDEA
la Menció Especial Ajuntament
NEUS FALCÓ SERRANO
Menció Especial a títol pòstum
AGUSTI QUERAL VALLDEPEREZ
Menció Especial a títol pòstum


divendres, 15 de març de 2019

I Festa de l'Ecoturisme del Delta de l'Ebre

L'Associació d'Empreses i Activitats Turístiques del #DeltadelEbre  organitza el 23 i 24 de març la I Festa de l'Ecoturisme..+ info https://goo.gl/57bnjq  #lAldeaHortadelDelta #lAldea


*****concurs instagram ********
dimecres, 13 de març de 2019

S’inicia el curs de Català al Casal de JovesEl dia 4 de març s'iniciava el curs de Català per adults amb nivells d'acollida , inicial i bàsic, amb un total de 14 persones d'acollida i  9 dels inicials i bàsics inscrits. Tots els dilluns i dimecres  a la tarda de les 20h fins les 21h, a la sala del telecentre del Casal de Joves de l'Aldea.

Christian Calvet un dels 150 pilots premiats


El pilot aldeà Christian Calvet que va aconseguir el campionat de  promovelocitat PromoRACC3 al campionat Territorial de Motociclisme de Tarragona el passat any 2018, ha estat un dels 150 pilots premiats a la Gala del motociclisme que es va celebrar al Casal Municipal de  Cambrils ,el passat dissabte 4 de març . La  gala va ser presidida per César Vallvé president a Tarragona de la Federació Catalana de Motociclisme.
Enhorabona Christian per continuar col·leccionant títols. 

Jornada de portes obertes a l'Institut de Camarles

Us informem que avui dimecres 13 de març a les 19.00 h hi haurà una jornada de portes obertes sobre la preinscripció per als/les pares/mares d'alumnes de 1er d'ESO del proper curs 2019/2020, a l'institut de Camarles.Per qualsevol consulta podeu trucar al mateix Institut al telèfon 977471748
dilluns, 11 de març de 2019

El Club Patí l’Aldea es proclama, un any més, campió d’Espanya de Grups Xou Petits


El passat dissabte es va celebrar a la localitat de Guadalajara el XVIII Campionat d’Espanya de Grups Xou. El Pavelló de Guadalajara va rebre als 20 millors Grups Xou Petits del territori. Després d’una tarda amb un nivell altíssim, el Club Patí l’Aldea amb el seu programa “Without the sun” es va proclamar campió d’Espanya amb una puntuació general de 95,20. Aquest resultat els classifica per al Campionat d’Europa i també per als World roller games que es celebren a Barcelona.
La segona plaça va ser per al Club Patí Gondomar amb el programa “Saint Mary” , mentre que els catalans del Club Patí Maçanet va completar el podi amb el programa  “Follow me”.
Aquesta només va ser la primera part de la temporada que tindrà el seu punt més àlgid, als World Roller Games 2019 a Barcelona.Taller Pràctic “La Innovació en el sector turístic, aplicada a la imatge del teu negociJornada de portes obertes


Consell de Participació Ciutadana, el dijous, dia 14 de març


Reunió del  Consell de Participació Ciutadana, el dijous, dia 14 de març de  2019, a les 21.00 h al  Saló  de  Plens. Els temes a tractar seran els següents:


1. Informe  assistències

2. Lectura i aprovació de l’acta anterior,si
  
s´escau.

3. Calendari ABRIL-MAIG -JUNY

4. Explicació temes  de  custòdia

5 .Informes  d´alcaldia

6.Últim consell legislatura

7 Precs i  preguntes

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.