SESSIÓ PLENÀRIA

divendres, 11 de juny del 2010

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 11 DE JUNY DE 2010.

Poso en el seu coneixement que l’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant el Decret número 56/2010 dictat en data d’avui ha convocat la sessió plenària ordinària que s’haurà de dur a terme el vinent divendres dia 11 de juny de 2010, a les 20,00 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior corresponent a l’extraordinària del dia 30 d’abril de 2010.
2.- Expedient d’aplicació de contribucions especials, per dur a terme l’obra d'”urbanització de la zona Hostasol tercera fase de L’Aldea”.
3.- Proposta d’assignació concedida per la Generalitat de Catalunya en concepte de prestació supramunicipal de serveis a favor de la Mancomunitat Intermunicipal Deltatrés.
4.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació i habilitació de crèdits número 3/2010 del vigent pressupost municipal.
5.- Proposta de l’Alcaldia d’acceptar unes renúncies fetes pels Regidors de l’Equip de Govern.
6.- Expedient d’expropiació forçosa per eixamplar el camí perimetral Raval de Sant Josep.
7.- Model de càlcul de la retribució que ha de percebre la concessionària Sorea per la prestació del servei d’aigua, clavegueram i depuració.
PART DE CONTROL
8.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 26/2010 a la 55/2010.
9.- Informes d’Alcaldia.
10.- Proposicions Urgents.
11.- Control dels Òrgans de la Corporació.
a) Precs, b) Preguntes.
L’ Aldea, 8 de juny de 2010.

La Secretària General
M. Montserrat Boada Sagarra.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.