VII FESTA DE L’ESPORT ALDEÀ

dimecres, 9 de febrer del 2011

VII FESTA DE L’ESPORT ALDEÀ


Benvolguts companys des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Aldea us informem que un any mes arriba la Festa de l’Esport Aldeà, l’objectiu d’aquesta festa és aconseguir premiar la comunitat esportiva del nostre poble i per descomptat afavorir i fomentar la pràctica de l’esport, on els protagonistes seran totes aquelles persones i entitats del nostre poble que al llarg de l’any han practicat alguna activitat esportiva o han estat relacionades d’alguna manera en l’esport. El fi últim d’aquest projecte es potenciar i ajudar a recolzar l’estructura esportiva local. Per aconseguir-ho, aquesta festa es celebrarà a un local públic, on es farà el lliurament de diferents premis a aquelles entitats o persones relacionades amb l’esport o el seu entorn com a reconeixement a la seva dedicació i esforç realitzat.

Des de la Festa de l’Esport Aldeà , es dona suport a les activitats que es realitzin al Municipi, es potencia l’estructura esportiva local., es donar a conèixer les activitats que es celebrin al Municipi. Es reconeixerà l’esforç individual i col•lectiu., es Fomenta els hàbits i la practica esportiva., i s’implica a les entitats en la realització del programa i dels projectes que aquests incloguin.
Els beneficiaris directes seran tota la població que està involucrada dintre de l’esport, entitats, esportistes. El beneficiari també serà la societat aldeana que veurà plasmada la importància de l’activitat esportiva per mig del reconeixement amb aquests premis.

Els premis anuals de l’Esport es dividiran en els següents apartats:

-Premi de Reconeixement a les Entitats
-Premi a la Projecció Esportiva
-Premi a la Constància i Esforç
-Premi al Voluntariat
-Premi al Millor Esportista
-Mencions especials
-Mencions Especials a títol pòstum

TERMINI I PRESENTACIÓ DE CANDIDATS.

Les entitats o esportistes individuals podran presentar els seus candidats amb un model de fitxa que se’ls facilitarà juntament amb les bases. Aquesta fitxa anirà dintre d’un sobre tancat i a l’exterior posarà el nom de la entitat o persona relacionada amb l’esport, com també es farà constar Premis a l’Esport Aldeà 2011. La fitxa haurà d’anar acompanyada de dos fotografies de l’equip o de la persona proposada i el seu currículum.
El lloc de presentació serà a les oficines de l’Ajuntament en horari laboral i abans de les 14:00 hores del 14 de febrer de 2011.

COMPOSICIÓ DEL JURAT.

El jurat estarà format per l’Alcalde, un representant de cada grup polític municipal i dels representants de les entitats esportives al Consell Municipal d’Esports, sent en aquest cas d’un representat per entitat amb dret a vot.
El secretari de la corporació actuarà com a secretari del jurat, el Sr. Alcalde podrà substituir-lo per un altre funcionari si per motius de funcionalitat sigui convenient.
El jurat podrà atorgar un premi especial a una entitat o esportista si ho creu oportú.
El jurat podrà declarar desert els premis que consideri oportuns si els candidats no reuneixen les condicions del mateix.
El veredicte del jurat serà inapel•lable i es farà públic durant l’acte de lliurament dels premis. Aquest acte es celebrarà durant el primer trimestre de l’any a un local públic municipal i és comunicarà per escrit als nomenats als premis.

Per últim us adjuntem les següents dates importants de la VII Festa de l’Esport Aldeà

Dilluns, 14 de Febrer, fins les 14:00 hores
Lliurament de les fitxes emplenades als Serveis Administratius de l’Ajuntament que aniran dintre d’un sobre tancat, amb el nom a la part exterior de la Entitat, Associació o Esportista.

Dilluns, 21 de febrer, a les 21:30 hores al saló de plens de l’Ajuntament
Reunió del jurat per decidir els premiats.

Divendres, 18 de març, a les 22:00 hores
Lliurament dels Premis al “Pavelló Poliesportiu”

Per qualsevol dubte o informació, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de l’Aldea
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.