PLENARI ORDINARI 9 DE MARÇ 13.30 H

dimarts, 6 de març del 2012

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 9 DE MARÇ DE 2012.

Poso en el seu coneixement que l’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant el Decret número 16/2012 dictat en data d’avui, ha convocat la sessió plenària ordinària que s’haurà de dur a terme el vinent divendres dia 9 de març de 2012 a les 13,30 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària del dia 2 de desembre de 2011.
2.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de contractació de personal.
3.- Expedient d’expropiació forçosa per executar el projecte de "Urbanització de la zona Hosta Sol (3ª fase) L’Aldea (Baix Ebre)”.
4.- Proposta de l’Alcaldia d’incorporació al Consorci CODE i modificació d’estatuts.
5.- Aprovació, si s’escau, del Pla de protecció civil de l’Aldea, Manual d’actuació Transcat.
6.- Moció per a la creació de l’associació de municipis per a la independència.
7.- Moció de rebuig a l’increment de l’impost sobre béns immobles.
8.- Moció de suport al corredor del mediterrani com a infraestructura prioritària en la revisió de la xarxa central Transeuropea de Transport (CORE NETWORK).
9.- Petició de bonificació demanada per Centre de Telecomunicacions i Tecnología de la informació.
10.- Expedient de desafectació de béns demanials.
11.- Informe trimestral d’intervenció.
12.- Moció pel pagament del deute del Govern de la Generalitat amb l’Ajuntament.
13.- Baixa de dos patronats municipals.
14.- Novació del contracte subscrit entre l’Ajuntament de L’Aldea i l’Onada.
15.- Moció en contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat.
16.- Moció en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents.
17.- Expedient de modificació d’ordenança fiscal.
18.- Aprovació inicial, si s’escau, del reglament regulador del protocol, honors i distincions de l’Ajuntament de L’Aldea.
19.- Determinació dels dies en què es faran bous durant l’any 2012.
20.- Sol•licitud de permís per dur a terme festes amb bous.
21.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2011.
22.- Aprovació rectificació anyal inventari de béns.


PART DE CONTROL

23.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 97 de l’any 2011 a la 15 de l’any 2012.

24.- Informes d’Alcaldia.
25.- Proposicions Urgents.
26.- Control dels Òrgans de la Corporació.

a) Precs, b) Preguntes.

L’ Aldea, 6 de març de 2012.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.