MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN FONS DE RESCAT PER ALS AFECTATS DE LA SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA COOPERATIVA DE L’ALDEA

dimecres, 6 de juny del 2012

Donada la manca de solucions per als afectats per la crisi de la Cooperativa de l’Aldea al proper
plenari del dia 8 de juny se presentarà una moció per tal de reclamar un mateix tracte vers Bankia i la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l’Aldea.
Acompanyem el contingut sencer d’aquesta moció:

El passat mes de desembre de 2011, la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aldea va iniciar els tràmits per a presentar un concurs de creditors, va bloquejar uns 1.300 comptes als impositors, va impedir l'accés als seus comptes i per tant va provocar una greu situació
econòmica a la majoria dels habitants del municipi.

El Govern de la Generalitat, en concret el Departament d’Economia i Coneixement, va presentar un Pla que s’havia d’executar en diverses fases amb l'objectiu que els impositors
poguessin recuperar l'import dels seus comptes (el Pla consistia en aconseguir
liquiditat per mitjà de desprendre’s d’uns determinats actius de la
Secció de Crèdit). Malgrat que en una primera fase s'ha pogut
recuperar l'import d’uns 750 dipòsits corresponents als comptes a la vista,
encara continuen bloquejats els comptes a termini, vers els quals les
perspectives de solució són força dolentes. De fet, a l’entorn de 435 famílies
es troben entrampades en aquesta situació de bloqueig i d’aquestes 216 hi tenen
enxampat un capital que ratlla els 4,5 milions d’euros.

D’altra banda, la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aldea
comercialitzava productes financers de Bankia, un banc sobre el qual el passat
9 de maig el Govern espanyol prenia el control i el nacionalitzava, mitjançant
la compra del 100 % del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriu de
Bankia, fet que, de retruc, significa el control estatal del 45 % del capital
d'aquesta darrera entitat. Tot i que fins ara no s'ha pogut mesurar la
quantitat total de diners públics que l'Estat haurà d'injectar a aquesta
entitat per recapitalitzar-la i reflotar-la,
fins ara ja s’ha acordat una aportació de 20.000 milions d’euros. Amb aquesta
mesura es garanteixen els dipòsits dels clients de Bankia, un fet que contrasta
amb la situació dels dipositaris de comptes a termini de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de
l'Aldea. Cal destacar les indemnitzacions milionàries que han cobrat o cobraran
de manera
individual alguns dels responsables de portar Bankia a la situació actual, que superen el total dels dipòsits dels comptes a termini entrampats de les 435 famílies de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de L’Aldea. La paradoxa més gran, però, és que aquestes persones que es veuen amb
la dificultat o impossibilitat de recuperar els seus dipòsits a termini pagaran
de manera indirecta, com qualsevol altre ciutadà que viu al regne d’Espanya, el
rescat Bankia.

Davant d’aquesta situació d’injustícia i vulneració del principi de no discriminació cap als
gairebé 435 titulars de dipòsits a termini de la Secció de Crédit de la Cooperativa de
l’Aldea, el Grup municipal d’Esquerra de L’Aldea i el Grup Municipal del PSC
proposen al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Instar el Govern de la
Generalitat de Catalunya a crear, conjuntament amb el Govern
de l’Estat, un fons econòmic de rescat per garantir als 435 afectats de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aldea
la recuperació dels estalvis que hi tenen dipositats.

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat a fixar un calendari d’execució d’aquests fons
de rescat.

TERCER. Fer arribar aquests
acords al president de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern espanyol, a
tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i al delegat del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.