Resum de la sessió plenària celebrada el passat 27 de juny de 2019

dijous, 11 de juliol del 2019

En data 27 de juny de 2019 es va celebrar el plenari extraordinari per definir el cartipàs municipal.
En el primer punt de l’ordre del dia, L’Aldea en Positiu-ERC-AM va presentar la renúncia de les Regidores Natividad Bernal Bermúdez i Juana Guerrero Roca al·legant “diversos motius, els quals impossibiliten seguir complint les seues tasques”.
A partir d’aquest punt el Grup de L’Aldea en Positiu-ERC-AM passa a tenir 3 Regidors a l’oposició.
El següent punt era l’aprovació de l’acta del Ple de Constitució de data 15 de juny de 2019 la qual va ser aprovada pel vot a favor dels 9 Regidors i Regidores que formen la Corporació.
Seguidament es van aprovar els dies de celebració dels plens ordinaris els quals es tindran lloc a les 20:00h., a la sala de plens de l’Ajuntament, el tercer dijous de cada trimestre.
Altres punts inclosos a l’ordre del dia van ser la creació de la Junta de Govern Local, la Comissió de Coordinació, la qual es celebrarà el segon i quart dimarts de cada mes a les 19:30 h. i que estarà formada pels sis membres del Govern. Es va aprovar la creació de la Comissió de Seguiment, integrada pels onze Regidors i Regidores, la qual celebrarà les seves sessions un cop al mes convocant-la l’Alcalde-President el dia i hora que convingui llevat els mesos que hi hagi ple ordinari que la comissió es celebrarà la setmana anterior a aquest. També es va aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea en el seu punt 5è de l’ordre del dia, va acordar delegar competències a la Junta de Govern Local per tal d’alleugerir els tràmits amb la Corporació.
En el punt 9è es van designar els Regidors i Regidores que formaran part als organismes Supraterritorials representant a l’Ajuntament de L’Aldea.
Es van aprovar les retribucions que percebran els Regidors i Regidores i el règim de dedicacions quedant de la següent manera:
L’Alcaldia amb una dedicació parcial del 50% i amb una retribució bruta anual del càrrec en 20.000 € i la Primera Tinent d’Alcalde amb una dedicació parcial del 50%, amb una retribució bruta anual del càrrec en 25.000 €, aquest dos regidors són els únics que tenen dedicació.
La resta de membres percebran retribucions per assistències que seran les següents:
Per assistència al Ple: 100 euros/sessió, per assistència a la Junta de Govern Municipal: 50 euros/sessió, per assistència al la Comissió de Coordinació: 350 euros/sessió i per assistència a la Comissió de Seguiment: 50 euros/sessió.
Per últim es va donar compte de la constitució dels Grups Municipals. Atès que el  Grup de L’Aldea en Positiu-ERC-AM no va presentar la sol·licitud en el termini marcat per la llei, no va ser possible la seva constitució, quedant únicament constituït el Grup Municipal de Junts per L’Aldea.
El Sr. Alcalde va concedir un termini de cinc dies al Grup de L’Aldea en Positiu-ERC-AM per tal que presentin la seva sol·licitud i puguin constituir-se com a grup municipal en el proper Ple que l’Ajuntament de L’Aldea celebri.
Podeu veure o escoltar per el Ple en els següents enllaços:


Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.