Sessió plenària ordinària dijous 19 setembre 20.00 h

dimarts, 17 de setembre del 2019

Sessió plenària ordinària que es durà a terme el vinent dijous dia 19 de setembre de 2019 a les 20:00 hores, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta de sessió anterior de data 27 de juny de 2019.
PART RESOLUTIVA
2n.- Presa de possessió del Sr. Joaquim Cugat Paulino i la Sra. Elisabet Fabuel Quesada del càrrec de Regidor/a de l'Ajuntament de L'Aldea. Núm. Exp.: 2019/868.
3r.- Donar compte de la constitució del Grup Municipal L’Aldea en Positiu. ERC- AM.
4t.- Proposta d'acord de prorrogar el contracte de gestió del servei de llar d'infants a Residencia 3a Edat l'Onada SL. Núm. Exp.: 2019/870.
5è.- Proposta d'acord sobre l'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1/2019 de les normes subsidiàries de planejament de l'Aldea. Núm. Exp. 2019/428.
6è.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional de la modificació puntual núm.1/2018 del Text Refós de les NNSS de Planejament Urbanístic de l’Aldea. Núm. d’Exp. 2018/282.
7è.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional de la modificació puntual núm. 2/2018 del Text Refós de les NNSS de Planejament Urbanístic de l’Aldea. Núm. d’Exp. 2018/557.
8è.- Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 12 d’agost de 2019 referent l’aprovació de les Festes Locals 2020.
9è.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de crèdit nº 4/2019  en la modalitat de crèdit extraordinari.  Exp. 2019-959.
10è.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de crèdit nº 5/2019 en la modalitat de  transferència de crèdit . Exp. 2019-964.
11è.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de crèdit nº 6/2019 en la modalitat de suplement de crèdit.  Exp. 2019-967
12è.- Donar compte de les Línies Fonamentals del pressupost 2020. Exp.2019-960
13è.- Donar compte del Pla de Disposició de Fons. Exp.2019-575
14è.-Proposta d'acord sobre l'aprovació del Pla Econòmic Financer (PEF) 2019-2020. Exp. 2019-582
15è.- Proposta d'acord relativa a l'aprovació del Compte General de l'exercici 2018. Exp. 2019-381
16è.- Aprovació d'una moció en suport a la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies.
17è.-Aprovació de la moció en defensa dels drets civils i polítics.
18è.-Propostes Urgents.
PART DE CONTROL
19è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia del 2019/95 al 2019/332.
20è.- Informes d’Alcaldia.
21è.- Precs i Preguntes.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.