Sessió plenària ordinària el dijous 16 de setembre a les 20:00 h.

dimarts, 14 de setembre del 2021

 


El proper dijous 16 de setembre, a les 20:00 hores, l’Ajuntament de L’Aldea celebrarà sessió plenària ordinària.

El Ple serà retransmès en directe pel canal de “youtube” de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.

També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.

L'ordre del dia de la sessió serà el següent:

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 17 de juny de 2021 i de l’acta de la sessió extraordinària urgent de data 26 de juliol de 2021.

PART RESOLUTIVA

2n.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3/2021 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea referent a alineacions. Núm. Exp.:2021/886.

3r.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari. Núm. Exp.: 20210/1156.

4t.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 8/2021 en la modalitat de transferència de crèdit. Núm. Exp.: 2021/1244.

5è.- Proposta d’acord sobre el nomenament de la secretària del Jutjat de Pau de L’Aldea. Núm. Exp.: 2021/1245.

6è.- Proposta d’acord sobre el reconeixement de l’Associació de Protecció Civil de l’Aldea. Núm. Exp.: 2021/1248.

7è.- Proposta d’acord per al canvi de denominació de l’Escola de Música Municipal. Núm. Exp.: 2021/1252.

8è.- Proposta d’aprovació de l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de Tarragona i el respectiu conveni regulador. Núm. Exp.: 2021/1256.

9è.- Proposta d’acord sobre modificació del règim de dedicacions de l’Alcalde-President. Núm. Exp.: 2021/1257.

10è.- Moció presentada pel grup municipal de Junts per L’Aldea en relació a la gestió dels fons europeus Next Generation EU. Núm. Exp.: 2021/1263.

11è.- Moció que presenta el grup municipal de Junts per L’Aldea, de rebuig al projecte de la línia de molt alta tensió (MAT). Núm. Exp.: 2021/1268.

12è.- Propostes d’Urgència.

PART DE CONTROL

13è.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 2021/319 de data 6 de setembre de 2021 de declarar la zona com a greument afectada per una emergència de protecció civil.

14è.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2021/328 de data 10 de setembre de 2021 d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2022.

15è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2021/199 al 2021/332.

16è.- Informes d’Alcaldia.

17è.- Precs i preguntes.”

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.