Sessió Plenària Ordinària dijous 21 desembre a les 20:00h

dimarts, 19 de desembre del 2023

 


El proper dijous 21 de desembre a les 20:00 hores, es celebrarà Sessió Ordinària del Ple presencialment al Saló de Plens de la corporació sota el següent ordre del dia:

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 30 de novembre de 2023.
2n.- Proposta d’acord sobre el canvi de denominació del carrer Llibertat. Núm. Exp.: 2023/1273.
3r.- Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del procediment de denominació de vies públiques, espais públics i equipaments públics. Núm. Exp.: 2023/1606.
4rt.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 15, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres activitats anàlogues. Núm. Exp.: 2023/1687.
5è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. Núm. Exp.: 2023/1697.
6è.- Adhesió Comunitat Energètica Local Cambra Ebre Energia – CEL CAMBRA EBRE ENERGIA. Núm. Exp.: 2023/1716
7è.- Acord del Ple sobre cessió de superfície en immoble de titularitat municipal per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques de generació d'energia destinada a una Comunitat Energètica Local (CEL). Núm. Exp.: 2023/1716
8è.- Acord per a l'aprofitament d'energia en règim d'autoconsum en el si de l'associació Comunitat Energètica Local Cambra Ebre Energia – CEL CAMBRA EBRE i l'Ajuntament de l'Aldea. Núm. Exp.: 2023/1716
9è.- Propostes d’Urgència.
10è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2023/459 al 2023/619.
11è.- Informes d’Alcaldia.
12è.- Precs i preguntes.


Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.