Sessió Plenària Ordinària dijous 21 de març a les 20:00h

dimarts, 19 de març del 2024

 

El proper dijous 21 de març, a les 20:00 hores, es celebrarà sessió ordinària del Ple al Saló de Plens.
El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.
També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.
L'ordre del dia és el següent:
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 21 de desembre de 2023.
2n.- Proposta d'acord sobre la verificació del Text refós de la modificació puntual núm. 1/2023 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea, relativa a quatre àmbits. Núm. Exp.: 2023/382
3r.- Proposta d'acord sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual núm.3/2022 de les Normes Subsidiàries de planejament de l’Aldea, de la zona de la Raval de Sant Ramon. Núm. Exp.: 2022/982
4rt.- Proposta d’inici d'expedient 1/2024 d'expropiació forçosa per utilitat pública d'ampliació de vials. Núm. Exp.: 2023/1283.
5è.- Proposta d'acord referent als dies de celebració de festes amb bous per a l'any 2024. Núm. Exp.: 2024/258.
6è.- Proposta d’acord d’aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes de l’Ermita 2024. Núm. Exp.: 2024/259
7è.- Proposta d’acord d’aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes del barri de l’Hostal 2024. Núm. Exp.: 2024/260.
8è.- Proposta d’acord d’aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Majors 2024. Núm. Exp.: 2024/261.
9è.- Proposta d’acord d’aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les festes del Barri de l’Estació 2024. núm. exp.: 2024/262.
10è.- Proposta d’aprovació de la modificació i incorporació de fitxes a l’inventari de béns municipal. Núm. Exp.: 2024/404.
11è- Proposta d’aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les bases per a l'atorgament de subvencions a entitats i associacions locals. Núm. Exp.: 2024/327
12è.- Proposta d’aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa pel lloguer i transport de material per a activitats organitzades per entitats i associacions locals. Núm. Exp.: 2024/343
13è.- Proposta d’aprovació de la Moció d’interconnexió xarxes.
14è.- Declaració institucional es suport a la pagesia
15è.- Moció que presenta el grup Independents per l’Aldea - Candidatura de Progrés sobre el 8 de març, dia internacional de les dones.
16è.- Propostes d’Urgència.
17è.- Donar compte de Decret de l’Alcaldia núm. 2024/42 data 30 de gener, d’aprovació de la pròrroga del conveni amb Departament de Drets Socials per places públiques centre de dia 2025. Núm. Exp.: 2024/138.
18è.- Donar compte del Pla Anual de Control Financer 2024. Núm. Exp. 2024/106.
19è.- Donar compte de l’informe anual de morositat 2023. Núm. Exp.: 2023/519.
20è.- Donar compte de la liquidació del Pressupost Municipal 2023. Núm. Exp. 2024/223.
21è.- Donar compte de l’informe definitiu d’auditoria de factures 2022. Núm. Exp.: 2024/275.
22è.- Donar compte de l’Informe resum dels resultats del Control Intern 2023. Núm. Exp.: 2024/369.
23è.- Donar compte el Pla Pressupostari a Mig Termini 2025-2027. Núm. Exp.: 2024/453.
24è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2023/620 al 2024/157.
25è.- Informes d’Alcaldia.
26è.- Precs i preguntes.

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.