NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2009.

dimecres, 16 de setembre del 2009

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2009.

Poso en el seu coneixement que l’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant el Decret número 110/09 dictat en data d’avui ha convocat la sessió plenària ordinària que s’haurà de dur a terme el vinent dijous dia 17 de setembre a les 20,30 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària del dia 12 de juny de 2009.
2.- Proposta de l’Alcaldia de delegació de competències a favor de la Diputació de Tarragona.
3.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de contractació de personal.
4.- Ordenació de contribucions especials per dur a terme l’obra "Desglossat número 2 del projecte d’urbanització de l’Avinguda Generalitat a l’Aldea".
5.- Modificació puntual de les NNSS per tal de definir les alineacions i límit del sòl urbà.
6.- Delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre.
7.- Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2008.
8.- Moció sobre Vicenç Ferrer.
9.- Expedient de modificació de crèdits número 3/2009.
10.- Proposta de l’Alcaldia en relació al SIAD.
11.- Al.legacions presentades a l’Ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
12.- Moció en defensa del dret a decidir i de la consulta popular per a la independència a Arenys de Munt.
PART DE CONTROL
13.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 78/09 a la 109/2009.
14.- Informes d’Alcaldia.
15.- Proposicions Urgents.
16.- Control dels Òrgans de la Corporació.
a) Precs,
b) Preguntes.

L’ Aldea, 14 de setembre de 2009.

La Secretària,
Montserrat Boada Sagarra.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.