MOCIÓ DE REBUIG A L'AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ

dilluns, 17 de desembre del 2012


Des de l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Aldea,us informem que al plenari ordinari de divendres 14 de desembre de 2012 es va aprovar la Moció de Rebuig a l'Avantprojecte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Educació.

 

            Tot seguit es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC i PSC, que diu literalment:

“En Daniel Andreu i Falcó, portaveu del Grup Municipal d’’Esquerra Republicana de Catalunya i Manolo Masdeu i Eixarch, portaveu del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de L’Aldea, presenten per a ser inclosa a l’ordre del dia del proper Ple, la següent:

 

MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ

El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.

Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país.

L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del govern de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.

Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a què de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, professors i alumnat.

Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim possible la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir l’estadi de plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya. 

Per tots els motius exposats anteriorment, els grups municipals d’ERC i PSC proposen l’adopció dels següents acords:

PRIMER.  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de L’Aldea a la reforma de la llei d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat. Mostrar el desacord amb la voluntat re centralitzadora, retrògrada i segregadora socialment del Ministre Wert.

SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya, i per tant defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma.

TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: pedagògicament sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat, i demanar la retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació. 

QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat

 
El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord ha quedat aprovat pel vot favorable dels deu Regidors assistents al Plenari, és a dir per unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.