NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 8 DE MARÇ DE 2013.

dimarts, 5 de març del 2013

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 8 DE MARÇ DE 2013.
Poso en el seu coneixement que l’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant el Decret número 24/2013 dictat en data d’avui, ha convocat la sessió plenària ordinària que s’haurà de dur a terme el vinent divendres dia 8 de març de 2013 a les 20,30 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior corresponent a l’extraordinària del dia 28 de gener de 2013.

2.- Donar compte dels Decrets de L’Alcaldia de contractació de personal.

3.- Proposta de nou horari per a la celebració dels plens ordinaris de la Corporació Local.

4.- Proposta de creació del Consell d’Administració i d’aprovació del contracte programa a subscriure per a la prestació del servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea “Antena Aldaia”.

5.- Moció per declarar L’Aldea i les Terres de l’Ebre zona lliure de fracturació hidràulica (fracking).

6.- Moció en favor de la transparència a les Administracions Públiques.

7.- Determinació dels dies en què es faran bous durant l’any 2013.

8.- Sol•licitud aprovació dies de festes amb bous per a l’any 2013

9.- Expedient de modificació de crèdits número 1, que afecta al pressupost de l’any 2013.

10.- Moció de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.

PART DE CONTROL

11.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 112 de l’any 2012 a la 23 de l’any 2013.

12.- Informes d’Alcaldia.

13.- Proposicions Urgents.

14.- Control dels Òrgans de la Corporació.L’ Aldea, 5 de març de 2013.Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.