MOCIÓ SOBIRANIA FISCAL

dimarts, 24 de setembre del 2013

MOCIÓ SOBIRANIA FISCAL

Des des de l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Aldea us adjuntem íntegrament  la moció aprovada  dins del plenari del passat 13 de setembre sobre la Sobirania Fiscal.

Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un dèficit fiscal continuat, que afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.
Simultàniament, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.
El dèficit fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg dels anys, fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees.
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que l’administració local catalana passi de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una solució definitiva.
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.
El passat mes de setembre, la Generalitat de Catalunya va iniciar el camí per a la creació d'una hisenda pròpia amb la firma d'un conveni amb les quatre diputacions per coordinar els seus sistemes de cobrament d'impostos. La voluntat del conveni és explorar com coordinar les estructures de les diputacions per recaptar impostos locals amb les de l'Agència Tributària Catalana, que recapta l'impost de successions, el d'actes jurídics documentals i el de compravenda de pisos, entre d'altres.
L’administració local catalana, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les dificultats socials derivades del dèficit fiscal que patim, dels reiterats incompliments de l’Estat amb Catalunya, així com de l’actual crisi econòmica, podem i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir de les administracions locals que ja exerceixen la sobirania fiscal.
 I té la cobertura d'entitats municipalistes com l'Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat "que tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la sobirania fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l'Agència Tributària Catalana, en hoc de fer-ho a l'Agència espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus batlles i equips de Govern.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pels grups municipals esmentats, el Ple de l’Ajuntament de L’Aldea adopta els següents ACORDS:


Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de L’Aldea d’exercir la seva sobirania fiscal.
Segon.- Comprometre’s a ingressar els pagaments efectuats per l’Ajuntament de L’Aldea, corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i, en cas d’haver-n’hi, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya, en el moment que sigui possible i d’acord amb l’estratègia conjunta que determini el Parlament de Catalunya i l’Associació de Municipis per la Independència.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), per tal de consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim nombre de municipis adherits a aquesta proposta.
Quart.- Fer públic aquests acords a través dels principals mitjans de comunicació de les Terres de l’Ebre.
Cinquè.- Notificar la present moció a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Agència Tributària de Catalunya.
           
La moció ha estat aprovada pels vots a favor dels 6 regidors d'ERC , els 4 regidors de CIU i l'abstenció del regidor del PSC .
           
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.