PLE ORDINARI 20 DESEMBRE 2013

dimarts, 17 de desembre de 2013

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2013.

Poso en el seu coneixement que l’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant el Decret número 97/2013 dictat en data d’avui, ha convocat la sessió plenària ordinària que s’haurà de dur a terme el vinent divendres dia 20 de desembre de 2013 a les 20,30 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària del dia 13 de setembre de 2013.
2.- Informe trimestral d’intervenció.
3.- Informació trimestral d’intervenció.
            4.- Proposta d’aprovació del marc pressupostari a mig termini.
5.- Proposta d’assignació concedida per la Generalitat de Catalunya en concepte de prestació supramunicipal de serveis a favor de la Mancomunitat Intermunicipal Deltatrés.
6.- Declaració, si s’escau, que hi ha necessitats urgents i inajornables de cobrir els llocs de 20 places de monitors i 1 conserge (4 monitors per les piscines i 16 monitors per l’esplai d’estiu i parc de Nadal).
7.- Moció sobre el bou brau.
            8.- Expedient de modificació d’ordenança.
            9.- Acta de delimitació entre els termes municipals de L’Aldea i de Deltebre.
10.- Proposta de declaració L’Aldea solidària amb l’Alzheimer.
11.- Moció sobre el projecte Castor.
12.-Proposta de l’Alcaldia sobre l’horari del personal laboral.
            13.- Sol.licitud per demanar un punt d’informació cadastral.
            14.- Aprovació, si s’escau, d’un conveni per desenvolupar una Escola de Tecnificació, a les instal·lacions municipals de l’Aldea.
            15.- Aprovació, si s’escau, del pacte local pel desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil de la ciutat de L’Aldea.
16.- Moció de rebuig a la proposta de l’avantprojecte de llei de demarcació i planta judicial.
17.- Moció a favor de permetre polítiques de desenvolupament local i ocupació a l’Administració Local.
18.- Moció d’adhesió a la petició de determinades modificacions del codi penal contra els robatoris.
            19.- Aprovació, si s’escau, expedient de baixa d’obligacions reconegudes.
            20.- Aprovació, si s’escau, expedient de baixa de drets reconeguts.
21.- Donar compte de la resolució que declara vehicle fora d’ús.
22.- Aprovació, si s’escau, del pressupost per 2014.
            23.- Aprovació, si procedeix, d’un conveni de delegació de facultats.
            24.- Aprovació, si s’escau, d’un conveni per desenvolupar una Escola de Tecnificació, a les instal·lacions municipals de l’Aldea.
            25.- Moció de suport a les cooperatives.
26.- Modificació, si s’escau, dels Estatuts de Localret.
27.- Aprovació, si s’escau, del pla de disposició de fons i pla de tresoreria 2014.

PART DE CONTROL
.           28.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 66 a la 96 de l’any 2013.
            29.- Informes d’Alcaldia.
30.- Proposicions Urgents. 
31.- Control dels Òrgans de la Corporació.


Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.