PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA D’ALUMNES PER AL CURS 2015-2016 AL COL·LEGI 21 D’ABRIL

dilluns, 9 de març del 2015

Des de la regidoria d’Educació de l’ajuntament de l’Aldea us informem sobre la preinscripció d’alumnes per al curs 2015-2016 al col·legi 21 d’Abril de l’Aldea.

S’informa a les famílies que:
S'ha publicat la Resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016 (DOGC núm. 6818, de 25.2.2015)
El termini per fer la sol·licitud de preinscripció és del 10 al 17 de març de 2015 ambdós inclosos.

HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Dimarts, dijous en horari escolar (9 a 13:30h i de 15 a 16:30h)
Dilluns de 11:30 a 13:30. Dimecres 11:30-12:30h. Divendres de 9 a 13:30h
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

· Sol·licitud de preinscripció que se us donarà a l’escola. Aquesta sol·licitud serà única i es
presentarà al centre demanat en primer lloc.
També podeu formalitzar la sol·licitud per internet a l’adreça següent:
www.gencat.cat/preinscripcio. Un cop realitzada haureu de portar el resguard a l’escola
juntament amb la documentació que es demana.
· Original i fotocòpia del llibre de família o en defecte: partida de naixement. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament Benestar Social i Família.

· Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (si en té), pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet. Si la persona és estrangera: la targeta de residència on consta el NIE. Si és estranger comunitari: document identitat del país d’origen.
· Si l’adreça del DNI no coincideix amb l’adreça actual s’haurà de presentar un certificat d’empadronament o convivència expedit per l’Ajuntament.
· Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne.
· Original i fotocòpia del Llibre de Salut, l’apartat on consten les VACUNES.
· 3 fotos de carnet de l’alumne.
· Fotocòpia de la sentència de la custòdia si és el cas.

CRITERIS GENERALS A EFECTES DE BAREM:
- Existència de germans al centre o pares o tutors legals que hi treballin. 40 punts.
- Domicili habitual dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts.
- Lloc de treball de pare o mare dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts.
- Beneficiari de la renda mínima d’inserció. 10 punts.
- Discapacitat de l’alumne, el pare, la mare o el germà o la germana (igual o superior al
33%). 10 punts.
CRITERIS COMPLEMENTARIS A EFECTES DE BAREM:
- Família nombrosa o monoparental. 15 punts.
- Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic,
inclusos els celíacs. 10 punts.
- Alumnes que hagin tingut el pare, mare, Tutors o germans escolaritzats al centre per al
qual es presenta la sol·licitud. 5 punts.
Caldrà acreditar aquests criteris amb la documentació corresponent.

CALENDARI

Presentació de les sol·licituds: del 10 al 17 de març de 2015.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:
27 de març 2015.
Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds: 7 d’abril
de 2015, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 d’abril de 2015.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva:
14 d’abril de 2015.
Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de maig de 2015.

L’OFERTA DE PLACES VACANTS AL CENTRE ÉS:

INFANTIL
P-3 23+2 NEE
P-4 6+2 NEE
P-5 4+1 NEE

PRIMÀRIA
1r 8+1 NEE
2n 6+2 NEE
3r 5+1 NEE
4t 12+2 NEE
5è 11+2 NEE
6è 12+1 NEE
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.