PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CURS 2015-16

dijous, 5 de març del 2015

Des de la regidoria d’Educació l’ajuntament de l’Aldea i a petició del col·legi Mª Garcia Cabanes de l’Aldea us informem del procés de preinscripció i matriculació de l’alumnat d’Educació Infantil i Primària per al curs 2015-2016.

Seguint la Resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, aquest col·legi fa pública la següent informació que regirà el procés de matriculació  per al curs 2015-2016.

a)     El nombre total de places escolars vacants d’aquest centre és:

INFANTIL                                                    PLACES
·         P3............................................................ 23+2NEE
·         P4............................................................   1+2NEE
·         P5............................................................   0+2NEE

PRIMÀRIA                                                     PLACES
·         1r .............................................................   3+1NEE
·         2n.............................................................   0+0NEE
·         3r..............................................................   4+0NEE
·         4t..............................................................   2+1NEE
·         5è.............................................................   5+0NEE
·         6è............................................................... 1+0NEE

(NEE=Necessitats educatives especials). Les places de NEE que no siguin cobertes passaran a estar ocupades per nens de règim ordinari.b) La presentació de sol·licituds serà del 10 al 17 de MARÇ de 2015, ambdós inclosos.

c)  Els/les xiquets i xiquetes de nou ingrés hauran de passar per l’escola en horari d’oficina
(dilluns i dimecres i divendres de 9 a 13 hores), per tal de recollir la sol·licitud normalitzada
 i presentar la documentació necessària.

d)   La sol·licitud de preinscripció serà única. Es presentarà al centre demanat en primer lloc.


e) Documents que haurà d’aportar el/la xiquet/a de nou ingrés:

à Original i fotocòpia del llibre de família.
àOriginal i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o dels tutors legals de l’alumne/a.
àOriginal i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.
àOriginal i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a
àOriginal i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacuna rebudes.
àFotocòpia de la sentència de la custòdia, si és el cas.
àDues fotografies.
àQuan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI/NIE, caldrà presentar un certificat d’empadronament/convivència de l’Ajuntament de l’Aldea.

f)  Criteris de prioritat a efectes d’establir el barem:

Germans al centre à  40 punts
Domicili habitual a l’àrea d’influència del centre à   30 punts                                                              
Lloc de treball pare/mare dins l’àrea d’influència del centre  à   20 punts
Renda mínima d’inserció  à   10 punts
Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germansà 10 punts
Família nombrosa o monoparental  à   15 punts
Alumnat amb malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic à   10 punts
Si el pare, la mare o els germans han estat escolaritzats al centre à   5 punts

Aquest criteris hauran de ser acreditats amb la documentació corresponent.

g)  Calendari

Presentació de sol·licituds. Del 10 al 17 de març de 2015.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de març 2015.
Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds: 7 d’abril de 2015, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 d’abril de 2015.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 d’abril de 2015.
Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de maig de 2015.


Esperem que feu la màxima difusió possible d’aquesta nota de premsa emesa des de la regidoria d’Educació de l’ajuntament de l’Aldea , a més us recordem que aquesta nota de premsa la trobareu publicada al web del Gabinet de Premsa de l’Ajuntament de l’Aldea www.infoaldaia.info .
Nota de premsa pdf
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.