SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ I ELECCIÓ DE L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.

dimarts, 9 de juny de 2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ I ELECCIÓ DE L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.

El proper dia 13 de juny a les 19:00 hores, es procedirà a la Sala de sessions de la Casa de la Vila, a la constitució del nou Ajuntament. A la vegada, i atenent el contingut de l’article 36 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals i article 104 del Decret 336/1988 pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels Ens Locals, s’efectuarà la comprovació del patrimoni municipal i es donarà la informació econòmica que estableix el Reglament assenyalat.


ORDRE DEL DIA

1.- Constitució de la mesa d’edat d’acord amb els articles 37.2 del ROF i 195 de la Llei electoral.

2.- Comprovació de credencials dels senyors regidors electes.

3.- Promesa o jurament dels senyors regidors i declaració de constitució de la Corporació.

4.- Elecció de l’alcalde en la forma que s’assenyala a l’article 196  de la Llei electoral.

5.- Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec.

6.- Donar compte per part de secretaria-intervenció de les existències dels valors dipositats, així com llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.

7.- Acte de cloenda de la sessió.

L’Aldea, 9 de juny de 2015.
Share this article on :

0 comentaris:

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.