SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 21 DE DESEMBRE 21:00 HORES

dijous, 17 de desembre de 2015


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la darrera sessió corresponent a l’extraordinària del dia 25 de novembre de 2015.

PART RESOLUTIVA  

2.- Proposta d’acord sobre modificació núm. 1/2015 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de l’Aldea.

3.- Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

4.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial del Reglament regulador del registre municipal d’acolliments civils.

5.- Proposta d’acord d’aprovació de la relació de béns patrimonials i registre d'interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència.

6.- Proposta d’acord relativa a la baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats.

7.- Proposta d’acord sobre baixa d'obligacions reconegudes pendents de pagament provinents d'exercicis tancats.

8.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les bases per a l’atorgament d’ajudes econòmiques per a l’accés al Centre de Dia de la Gent Gran de l’Aldea.

9.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea.

10.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions destinades a la rehabilitació i neteja de façanes i tancament de solars.

11.- Aprovació inicial del pressupost municipal 2016 i plantilla de personal.

PART DE CONTROL

12.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia (des del número 161/2015 al número 214/2015).

13.- Proposicions urgents.

14.- Informes d’Alcaldia.

15.- Precs i preguntes.


Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.