SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 16 DE JUNY DE 2016 A LES 21:00 HORES

dimarts, 14 de juny de 2016

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 16 DE JUNY DE 2016 A LES 21:00 HORES QUE ES DESENVOLUPARÀ D’ACORD AMB EL SEGÜENT:

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 11 de març i 1 de juny de 2016.

PART RESOLUTIVA

2n.- Proposta d’acord sobre denominació de vies públiques.

3r.- Proposta d’acord sobre aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019

4t.- Proposta d’acord sobre declaració de l’arbrada del camí del “Xoperal” com arbrada d’interès local.

5è.- Proposta sobre aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit pressupostari núm. 3/16. Modalitat crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

6è.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits  núm. 1/16.

7è.- Proposta d’acord referent a l’aprovació de l’annex del Reglament Municipal Regulador de la Participació del Regidors i Grups municipals en els mitjans d’informació i difusió municipal.

8è.- Proposta d’acord sobre modificació del règim d’assistències dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de L’Aldea.

9è.- Proposta sobre aprovació inicial de l’expedient núm. 4/16 de modificació pressupostària. Crèdit extraordinari.

PART DE CONTROL

10è.- Donar compte del Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019.

11è.- Donar compte de l’aprovació de l’expedient de liquidació del pressupost 2015.

12è.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en l’exercici de competències delegades pel Ple.

13è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia. (des del 45/16 al 164/16)

14è.- Proposicions Urgents

15è.-Informes de l’Alcaldia

16è.- Precs i Preguntes.

Share this article on :

0 comentaris:

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.