La Vaqueria

Ple ordinari 21 setembre 2017

dimarts, 19 de setembre de 2017

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2017 A LES 21:00 HORES QUE ES DESENVOLUPARÀ D’ACORD AMB EL SEGÜENT:


ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de l’acta de les sessions anteriors de data 8 de juny i 5 de juliol de 2017.

PART RESOLUTIVA

2n.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2016.

3r.- Aprovació d’un expedient de baixa d’obligacions procedents d’exercicis tancats. (Exp. 2017/220).

4t.- Aprovació d’un expedient de baixa de drets reconeguts procedents d’exercicis tancats. (exp. 2017/219).

5è.- Aprovació de la distribució del superàvit de la liquidació 2016.

6è.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit pressupostari en la modalitat de suplement de crèdit. (mod. Núm. 5/2017).

7è.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit pressupostari en la modalitat de crèdit extraordinari (mod. Núm. 6/2017).

8è.- Aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per a la instal·lació de plafons indicadors de comerços, indústries i empreses a l’espai públic local.

9è.- Aprovació inicial del reglament municipal regulador del procés de pressupostos participatius.

10è.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Montse Mola Arques.

11è.- Proposicions Urgents.

PART DE CONTROL

12è.- Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini (període 2018-2020).

13è.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en exercici de competències delegades pel Ple.

14è.- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia (des del núm. 2017/346 fins el 2017/373).

15è.- Donar compte de l’estat de la qüestió referent a l’adquisició municipal dels terrenys d’ADIF.

16è.- Informes d’Alcaldia.

17è.- Precs i preguntes.


Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.