Licitació de les obres consistents en la formació d’un carril bici al camí de l’Ermita de l’Aldea. 2n tram. Procediment obert

dimarts, 13 de febrer de 2018

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2018, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, i TRAMITACIÓ ORDINÀRIA per a l'adjudicació del contracte d'obres consistent en la formació d'un carril bici al camí de l'Ermita de l'Aldea. SEGON TRAM.
En el següent enllaç podreu veure tota la informació relativa a la licitació:
Share this article on :
 
© Copyright 2010-2017 InfoAldaia All Rights Reserved.
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.