Plenari Ordinari 28 de juny

dimarts, 26 de juny de 2018


Us informem de la sessió plenària  ordinària que tindrà lloc aquest  dijous, dia 28 de juny de 2018, a les 21:00 hores en primera convocatòria a la Sala de Plens de la seu municipal, la qual sessió es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 22 de març de 2018.

PART RESOLUTIVA

2n.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1/2018 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea. 2018/282.

3r.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2/2018 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea. Exp. 2018/557.

4t.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes del Barri Estació 2018. 2018/253.

5è.- Proposta d’acord de delegació de competències de salubritat pública municipal de l’Ajuntament de l’Aldea. Exp. 2018/68.

6è.- Proposta d’acord sobre aprovació del logotip municipal “L’Aldea Horta del Delta”. Núm. d’Exp. 2018/682.

7è.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. Núm. d’exp. 2018/687.

8è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació d’un conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Núm. d’exp. 2018/690.

9è.- Propostes d’Urgència.

PART DE CONTROL

10è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del núm. 2018/101 al 2018/254. 11è.- Informes de l’Alcaldia.
12è.- Precs i preguntes.”

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.