L’escola Maria Garcia Cabanes fa pública la següent informació per al procés de preinscripció.

divendres, 22 de març del 2019

D’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes
de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs
2019-2020, l’escola Maria Garcia Cabanes fa pública la següent informació per al procés de
preinscripció.
PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
del 29 de MARÇ al 9 d’ABRIL de 2019, ambdós inclosos.
HORARI D’ATENCIÓ A SECRETARIA:
Dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h. i de 15 a 16.30 h.
Divendres de 9 a 13.30 h
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
És única i s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc.
Us la facilitarem al centre.
També es pot formalitzar via telemàtica, tot i què cal entregar el formulari a l’escola.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare i de la mare o dels tutors legals de l’alumne/a.
Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a, si en té.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacuna rebudes.
1 fotografia mida carnet.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI/NIE, caldrà presentar un
certificat d’empadronament/convivència de l’Ajuntament en el moment de la preinscripció i
el DNI/NIE renovat amb l’adreça correcta abans del 26 de juny de 2019.


CALENDARI
· Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril.
· Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril.
· Termini per presentar reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig .
· Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 8 de maig.
· Sorteig públic per determinar el número de desempat de les sol·licituds: 9 de maig.
· Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de juny.
CRITERIS DE PRIORITAT
o Germans o pares al centre 40 punts
o Domicili habitual a l’àrea d’influència del centre 30 punts
o Lloc de treball pare/mare dins l’àrea d’influència del centre 20 punts
o Renda garantida de ciutadania 10 punts
o Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans 10 punts
o Família nombrosa o monoparental 15 punts

Aquests criteris hauran de ser acreditats amb la documentació corresponent.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.