🔴 Anunci i ordre del dia de la sessió plenària ordinària del dia 18 de juny de 2020

dimecres, 17 de juny del 2020

El proper dijous dia 18 de juny, a les 20:00 hores, l’Ajuntament de L’Aldea celebrarà la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. 
L’accés i l’aforament de la sala de plens estarà controlat i limitat d’acord amb les mesures corresponents a la Fase 3 en la que ens trobem actualment.
El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.
També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.(107.0 FM i www.antenaaldaia.com 
L’ordre del dia és el següent:
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària de data 14 de maig de 2020.
PART RESOLUTORIA
2n.-. Presa de possessió del Sr. Carlos Gilabert Mangrané del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de L'Aldea. Núm. Exp.: 2019/868.
3r.- Donar compte dels òrgans col·legiats dels que formarà part el Regidor Sr. Carlos Gilabert Mangrané.
4t.- Proposta d’acord d'adhesió de l'Ajuntament de L’Aldea a l'Associació Taula Pel Consens del Delta.
5è.- Proposta d'acord relativa a l'aprovació del Compte General de l'exercici 2019.
6è.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de crèdit nº 1/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari.
7è.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de crèdit nº 2/2020 en la modalitat de transferència de crèdit.
8è.- Proposta d’acord que presenta el grup municipal de Junts per L’Aldea en relació a l’aprovació del Pla de Reactivació Socioeconòmica de l’Aldea.
9è.- Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal núm. 10: Taxa per Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i Altres Residus Urbans.
10è.- Proposta d’acord de la modificació de les bases de subvencions a petits comerços, per reforma i nova creació. Implantació de mesures sanitàries.
11è.- Moció que presenta el grup municipal de Junts per L’Aldea per a donar suport al pla de recuperació i promoció del sector taurí català.
12è.- Moció que presenta el grup municipal d’Endavant L’Aldea ERC per la rectificació dels efectes de l’acord comercial entre la Unió Europea i Vietnam sobre el sector arrossaire.
13è.- Propostes d’Urgència
PART DE CONTROL
14è.- Donar compte del seguiment del Pla Econòmic Financer 2019-2020.
15è.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020/199 de data 2 de juny de 2020 sobre l’extinció d’un contracte de treball de personal laboral de l’Ajuntament de L’Aldea.
16è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2020/180 al 2020/216.
17è.- Informes d’Alcaldia
18è.- Precs i preguntes.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.