La Vaqueria

🔴 Anunci i ordre del dia de la sessió plenària ordinària del dia 17 de setembre de 2020.

dilluns, 14 de setembre de 2020

El proper dijous dia 17 de setembre, a les 20:00 hores, l’Ajuntament de L’Aldea celebrarà la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre.
L’accés estarà restringit al públic com a conseqüència de les mesures sanitàries adoptades per la Generalitat de Catalunya.
El Ple serà retransmès en directe pel canal de “youtube” de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.
També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.
L’ordre del dia és el següent:
“1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària de data 18 de juny de 2020.
PART RESOLUTORIA
2n.- Proposta d'acord sobre la designació de representants de l'Ajuntament a organismes públics i altres supraterritorials. Núm. Exp.: 2019/622.
3r.- Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal núm. 7: Taxa per la Prestació dels Serveis d'Intervenció Integral de l'Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions. Núm. Exp.: 2020/787.
4t.- Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal núm. 10: Taxa per Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i Altres Residus Urbans. Núm. Exp.: 2020/788.
5è.- Propostes d’Urgència.
PART DE CONTROL
6è.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020/226 de data 19 de juny de 2020 sobre la delegació d’atribucions a les regidories.
7è.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020/290 de data 11 d’agost de 2020 sobre la moció, consensuada entre l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), per a la suficiència financera dels ens locals.
8è.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020/333 de data 8 de setembre de 2020 d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021.
9è.- Donar compte del manifest dels alcaldes de les Terres de l’Ebre front al transvasament a Santander.
10è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2020/217 al 2020/338.
11è.- Presa de coneixement de la renúncia del Regidor Sr. Simon Falcó Moreso. Núm. Exp.: 2020/792.
12è.- Informes d’Alcaldia.
13è.- Precs i preguntes.”
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.