Ajuts per a l'assistència a llars d'infants per al curs 2020/21

dissabte, 3 d’octubre del 2020

 


El Consell Comarcal atorga ajuts per a l’assistència a llars d’infants de la comarca. L'ajut es calcularà en funció de la quota mensual, ja sigui en règim de mitja pensió -quan sigui el centre qui serveixi l’àpat de migdia mitjançant servei de càtering o cuina pròpia-, o externat -quan el menor no fa ús del servei de menjador.

Qui ho pot sol·licitar?
Alumnes de primer cicle d'educació infantil que assisteixen a centres de la comarca del Baix Ebre, autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

Per descarregar la sol·licitud, cliqueu aquí.

Termini:
El termini de presentació per al curs escolar 2020/2021 és del 5 al 9 d'octubre.

On i qui ha de presentar la sol·licitud?
Els interessats presentaran les seves sol·licituds, mitjançant el model d’imprès normalitzat, davant la llar d’infants. El responsable de la llar d’infants presentarà les sol·licituds dels interessats al Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la documentació corresponent, via telemàtica.

Bases i models:
Per descarregar les bases, cliqueu aquí.

Per descarregar el model de revisió d'ajut, cliqueu aquí.

Documentació a aportar
El responsable de la llar d’infants presentarà les sol·licituds dels interessats, amb la documentació corresponent, al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre, en horari de 8h a 15h, juntament amb la següent documentació:

1) Relació dels alumnes matriculats que sol·licitin l’ajut per a l’assistència a llars d’infants, degudament segellada per la direcció de la llar d’infants. Per descarregar el model cliqueu aquí.

2) Documentació acreditativa de la situació legal de la llar d’infants on consti el número de registre del Departament d’Ensenyament.

3) Dades del número de compte per tal d’efectuar el pagament de l’ajut. Es pot acreditar per qualsevol mitjà que deixi constància del número i el seu titular. 

No serà necessària la presentació de la documentació esmentada en el punt 2), quan s’hagi presentat al Consell Comarcal, juntament amb altres sol·licituds de convocatòries anteriors, d’acord amb el que disposa l’article 35.6. de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Baixes i renúncies
Quan un alumne beneficiari de l’ajut per a l’assistència a llars d’infants renunciï a l’ajut o es doni de baixa de la llar d’infants, els responsables de la llar d’infants corresponent, comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix Ebre el mateix dia de produir-se la circumstància. Aquest fet implicarà la pèrdua de l’ajut a partir de la data de la seva comunicació.

Si l'alumne no assisteix per motius justificats, caldrà aportar un certifcat de la llar d'infants per tal que no es procedeixi a la retirada de l'ajut.

Per descarregar el model, cliqueu aquí.

Justificació i pagaments dels ajuts
La justificació dels ajuts la tramitarà el responsable de la llar d’infants corresponent. Les justificacions es faran arribar mensualment a l’Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal abans del dia 10 del mes següent al que es justifica. L’última setmana de cada mes, i sempre i quan hi hagi disponibilitat de tresoreria, es realitzaran els pagaments de totes aquelles justificacions presentades del dia 11 del mes anterior al dia 10 del mes en curs.

El pagament dels ajuts es durà a terme es farà efectiu al compte bancari titularitat de la llar d’infants.

Per descarregar el model, cliqueu aquí.

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.