Sessió plenària ordinària el proper dijous 17 de juny a les 20:00 hores

dimecres, 16 de juny del 2021

 


El proper dijous 17 de juny, a les 20:00 hores, l’Ajuntament de L’Aldea celebrarà sessió plenària ordinària.

L’accés estarà restringit al públic com a conseqüència de les mesures sanitàries adoptades per la Generalitat de Catalunya.

El Ple serà retransmès en directe pel canal de “youtube” de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.

També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.

L'ordre del dia de la sessió serà el següent:

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària de data 18 de març de 2021.

PART RESOLUTORIA

2n.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional de la modificació puntual núm. 2/2021 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea. Núm. Exp.: 2021/354.

3r.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 3/2021 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea referent a alineacions. 2021/886.

4t.- Proposta inici d’expedient 1/2021 d’expropiació forçosa per utilitat pública d’obertura de carrers. Núm. Exp.: 2021/524.

5è.- Proposta inici d’expedient 2/2021 d’expropiació forçosa per utilitat pública d’ampliació de camins. Núm. Exp.: 2021/826.

6è.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4/2021 en la modalitat de transferència de crèdit. Núm. Exp.: 2021/793.

7è.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari. Núm. Exp.: 2021/873.

8è.- Proposta d’acord relativa a l’aprovació del Compte General exercici 2020. Núm. Exp. 2021/331. Núm. Exp.: 2021/331.

9è.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de L’Aldea. Núm. Exp.: 2021/842.

10è.- Proposta d'acord referent al dies de celebració de festes amb bous per a l'any 2021. Núm. Exp.: 2021/823.

11è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Majors de 2021. Núm. Exp.: 2021/823.

12è.- Proposta d’acord sobre modificació del règim de dedicacions de la 1a Tinenta d’Alcaldia. Núm. Exp.: 2021/854.

13è.- Proposta d’aprovació de la moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021. Núm. Exp.: 2021/887.

14è.- Propostes d’Urgència.

PART DE CONTROL

15è.-Donar compte Decret Alcaldia 2021/149 referent a l’aprovació del conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea per a l’any 2022. Núm. Exp.: 2021/656.

16è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2021/81 al 2021/198.

17è.- Informes d’Alcaldia.

18è.- Precs i preguntes.


Anunci


 

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.