Sessió plenària ordinària dijous 17 de març a les 20:00 hores

dimarts, 15 de març del 2022

 


El proper dijous 17 de març, a les 20:00 hores, l’Ajuntament de L’Aldea celebrarà sessió ordinària del Ple presencial al Saló de Plens.

El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.

També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.

L’ordre del dia és el següent:

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 25 de febrer de 2022.

PART RESOLUTORIA

2n.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 01/2022 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea, referent a usos de càmping en sòl no urbanitzable. Núm. Exp.: 2021/312.

3r.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 02/2022 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea, referent al Carrer General Prim. Núm. Exp.: 2022/100.

4t.- Proposta d’acord sobre per a l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a esportistes individuals de l’Aldea per a la participació en competicions esportives. Núm. Exp.: 2022/186.

5è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança municipal de circulació. Núm. Exp.: 2022/370.

6è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Núm. Exp.: 2022/190.

7è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost Sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Núm. Exp.: 2022/360.

8è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes de l’Ermita de 2022. Núm. Exp.: 2022/352.

9è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Barri Estació 2022. Núm. Exp.: 2022/358

10è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Barri Hostal 2022. Núm. Exp.: 2022/353.

11è Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Majors de 2022. Núm. Exp.: 2022/355.

12è.- Proposta d'acord referent al dies de celebració de festes amb bous per a l'any 2022. Núm. Exp.: 2022/351.

13è.- Proposta d’acord sobre canvi nom del carrer del Gas que passarà a dir-se carrer de Gas. Núm. Exp.: 2022/349.

14è.- Proposta d’acord sobre la denominació Plaça 1 d’octubre. Núm. Exp.: 2021/318.

15è.- Proposta d’acord sobre la nova denominació del carrer “Francisco Javier Sánchez Latre”. 2022/363.

16è.- Moció que presenta el grup municipal de Junts per L’Aldea per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera.

17è.- Moció que presenta el grup municipal d’Endavant L’Aldea contra la bretxa salarial.

18è.- Propostes d’Urgència.

PART DE CONTROL

19è.- Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea al manifest reivindicatiu que organitza el Moviment de Lluita pel Delta de l'Ebre, per tal de reclamar la defensa efectiva i real del Delta de l'Ebre.

20è.- Donar compte de la liquidació del Pressupost Municipal 2021. Núm. Exp.: 2022/133.

21è.-Donar compte de l’informe resum resultat del control intern de l’exercici 2021. Núm. Exp.: 2022/290.

22è.- Donar de compte de Pla Pressupostari a Mig Termini 2023-2025. Núm. Exp.: 2022/383.

23è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2021/483 al 2022/96.

24è.- Informes d’Alcaldia.

25è.- Precs i preguntes.

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.