SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2011.

dimarts, 25 d’octubre del 2011

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2011.

dimecres dia 26 d’octubre de 2011 a les 13,30 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors corresponents a l’ordinària del dia 16 de setembre de 2011 i extraordinària urgent del dia 15 d’octubre de 2011.

2.- Presa de possessió de la Sra. Yolanda Tomàs i Ferrer del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de l’Aldea.

3.- Proposta de la creació especial de comptes.

4.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia d’organització de l’Ajuntament.

5.- Donar compte dels Regidors que integren la Junta de Govern Local i del règim de sessions de la mateixa i del nomenament dels tinents d’Alcalde.

6.- Proposta de nomenament del tresorer.

7.- Grups polítics i portaveus

8.- Proposta de creació d’un grup de treball.

9.- Rectificació a l’expedient d’aplicació de contribucions especials, per dur a terme l’obra d’“urbanització que manca de l’annex al projecte d’urbanització de la zona d’Hosta-sol 2ª fase per tal de seccionar el projecte en dues fases constructives”.

10.- Donar compte de les resolucions que declaren vehicles fora d’ús.

11.- Resolució al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

12.- Proposta d’assignació concedida per la Generalitat de Catalunya en concepte de prestació supramunicipal de serveis a favor de la Mancomunitat Intermunicipal Deltatrés.

13.- Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2010.

14.- Donar compte de l’informe trimestral d’intervenció.

15.- Sorteig de les meses electorals.

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.