NOTA D'ACLARIMENT COOPERATIVA DE L'ALDEA

dilluns, 4 de juny del 2012

Nota de Premsa Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació

NOTA D'ACLARIMENT EN RELACIÓ ALS EFECTES I CONSEQÜÈNCIES EN CAS DE PRODUÏR-SE EL CESSAMENT D'ALGUN CÀRREC DEL CONSELL RECTOR DE LA COOPERATIVA DE L'ALDEA

La Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació informa que:

1.- Els càrrecs del consell rector estan tots vigents. En cas que caduquessin o es produís la dimissió d’algun d’ells, es prorrogarien automàticament fins el pròxim nomenament per l’Assemblea, però en cap cas serien nomenats, ni amb caràcter provisional, per l’Administració.
L’article 42 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, estableix que encara que hagi finalitzat el període pel qual van ésser elegits, els membres del consell rector continuen exercint els càrrecs provisionalment fins que se’n produeixi la renovació en la següent assemblea general.
Les mateixes previsions són aplicables en el cas de dimissió dels càrrecs, la qual no es pot produir si no hi ha un nou nomenament per l’assemblea, per tant, mai es produirà un buit de poder.
Així mateix, s’ha de tenir en compte l’establert en l’article 26 d) de la Llei 18/2002, que estableix com una obligació de les persones sòcies: “Acceptar els càrrecs socials, llevat que tinguin una causa justificada, apreciada per l’assemblea general, per a no fer-ho.”
D’acord amb la legislació catalana, en cap cas es produeix el nomenament de membres del Consell Rector, ni amb caràcter provisional, per part de l’Administració.
2.- A data d’avui, cal que es presenti al Registre de Cooperatives el nomenament de l’auditor per a l’exercici 2011 i els comptes anuals auditats corresponents a l’exercici 2011, però la cooperativa té termini fins el 31 d’agost del 2012 per presentar-ho.
Els comptes anuals de la cooperativa són auditats ja que la cooperativa té secció de crèdit.
La data de tancament de l’exercici de la cooperativa és 31 de desembre i l’assemblea general ordinària que aprova els comptes ha de tenir lloc dins dels 6 mesos següents al tancament de l’exercici econòmic. La cooperativa ha de presentar els comptes anuals per a ser dipositats dins dels dos mesos següents a la data en que hagin estat aprovats per l’assemblea general.
Per tant, la cooperativa té 8 mesos des de la data de tancament de l’exercici per presentar els comptes anuals per a ésser dipositats, és a dir, fins el 31 d’agost del 2012.
No s’ha presentat encara el nomenament de l’auditor per a l’exercici 2011, el qual es pot presentar juntament amb la sol·licitud de dipòsit de comptes i els comptes auditats.
3.- Cal tenir en compte que l’inici del concurs voluntari i l’acceptació de l’administrador concursal està inscrit amb data de 23 de maig de 2012. Atès que el concurs és voluntari el consell rector conserva les seves facultats però amb la intervenció de l’administrador concursal.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.