28 DE MARÇ FESTA DE L’ESPORT ALDEÀ 2009

dijous, 22 de gener del 2009


Des de l'edició digital del Infoaldaia us publiquem el Dossier amb les bases i tota la informació necessària de la Festa de l’Esport Aldeà 2009,que està preparant l’Ajuntament de l’Aldea, i que enguany , compta ja amb la 4 ª edició de la Festa de l’Esport Aldeà

L’esport com a activitat fonamental de la societat moderna és una eina que ha d’estar ben sincronitzada amb la vitalitat diària de tots els ciutadans i ciutadanes. La festa de l’esport aldeà intenta premiar l’esforç general visualitzant-lo amb una sèrie de grups o persones que d’alguna manera poden significar un exemple a seguir per part de la resta de practicants del nostre poble. Desitgem, i aquest és l’esperit real d’aquesta cita, contribuir a la millora de les pràctiques esportives i a l’augment de la motivació per part de tota la comunitat de l’Aldea.


BASES DELS PREMIS

PREMIS DE L’ESPORT DE L’ALDEA


1. DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

Premis de l’Esport Aldeà, organitzats per l’Excel·lentíssim Ajuntament de l’Aldea i l’Àrea d’Esports.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L’objectiu d’aquesta festa és aconseguir premiar la comunitat esportiva del nostre poble i per descomptat afavorir i fomentar la pràctica de l’esport, on els protagonistes seran totes aquelles persones i entitats del nostre poble que al llarg de l’any han practicat alguna activitat esportiva o han estat relacionades d’alguna manera en l’esport. El fi últim d’aquest projecte es potenciar i ajudar a recolzar l’estructura esportiva local. Per aconseguir-ho, aquesta festa es celebrarà a un local públic, on es farà el lliurament de diferents premis a aquelles entitats o persones relacionades amb l’esport o el seu entorn com a reconeixement a la seva dedicació i esforç realitzat.


3. OBJECTIUS

Donar suport a les activitats que es realitzin al Municipi.
Potenciar l’estructura esportiva local.
Donar a conèixer les activitats que es celebrin al Municipi.
Reconeixement a l’esforç individual i col·lectiu.
Fomentar els hàbits i la practica esportiva.
Implicar a les entitats en la realització del programa i dels projectes que aquests incloguin.

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Els beneficiaris directes seran tota la població que està involucrada dintre de l’esport, entitats, esportistes.
El beneficiari també serà la societat Aldeana que veuria plasmada la importància de l’activitat esportiva per mig del reconeixement amb aquests premis.

5. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Els premis anuals de l’Esport es dividiran en els següents apartats:

-Premi al Millor Esportista
-Premi a la Projecció Esportiva
-Premi a la Constància i Esforç
-Premi al Voluntariat
-Premi de Reconeixement a les Entitats
-Diplomes a Entitats i Esportistes.

PREMI AL MILLOR ESPORTISTA

Guardó per a l’esportista més destacat i representatiu de la nostra població per la seva tasca realitzada durant l’any a premiar.

PREMI A L’ESPORTISTA AMB MÉS PROJECCIÓ

Guardó per a l’esportista que pel seu treball i esforç mereixi un reconeixement, tot i que no hagi aconseguit un resultat important.


PREMI A LA CONSTÀNCIA I ESFORÇ

Guardó que es concedirà a un esportista de cada entitat esportiva de la nostra població. Cada entitat proposarà al seu premiat, del que haurà de valorar la disciplina, la regularitat, el sacrifici i afany de superació.

PREMI AL VOLUNTARIAT

Guardó que es concedirà a la persona més significativa de cada entitat esportiva local, en agraïment a alguna tasca desenvolupada d’una forma totalment desinteressada, com ara directius i col·laboradors.

PREMI AL RECONEIXEMENT DE LES ENTITATS

Guardó que es lliurarà a una entitat esportiva local, valorant la consecució d’una fita important durant l’any, com pot ser un campionat assolit, l’organització d’un acte de repercussió supra territorial o la celebració d’un aniversari de la entitat o activitat que organitzi.

DIPLOMES A ENTITATS I ESPORTISTES

El jurat podrà valorar el lliurament de diferents diplomes a entitats o esportistes que mereixin un reconeixement, tot i que sent importants, no siguin del nivell dels altres premis.


6. TERMINI I PRESENTACIÓ DE CANDIDATS.

Les entitats o esportistes individuals podran presentar els seus candidats amb un model de fitxa que se’ls facilitarà juntament amb les bases. Aquesta fitxa anirà dintre d’un sobre tancat i a l’exterior posarà el nom de la entitat o persona relacionada amb l’esport, com també es farà constar Premis a l’Esport Aldeà 2009. La fitxa haurà d’anar acompanyada de dos fotografies de l’equip o de la persona proposada.
El lloc de presentació serà a les oficines de l’Ajuntament en horari laboral i abans de les 14:00 hores del 20 de febrer de 2009.

7. COMPOSICIÓ DEL JURAT.

El jurat estarà format per l’Alcalde, un representant de cada grup polític municipal i dels representants de les entitats esportives al Consell Municipal d’Esports, sent en aquest cas d’un representat per entitat amb dret a vot.
El secretari de la corporació actuarà com a secretari del jurat, el Sr. Alcalde podrà substituir-lo per un altre funcionari si per motius de funcionalitat sigui convenient.
El jurat podrà atorgar un premi especial a una entitat o esportista si ho creu oportú.
El jurat podrà declarar desert els premis que consideri oportuns si els candidats no reuneixen les condicions del mateix.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant l’acte de lliurament dels premis. Aquest acte es celebrarà un dissabte del primer trimestre de l’any a un local públic municipal i és comunicarà per escrit als nomenats als premis.

8. ALTRES CONSIDERACIONS.

La participació en aquests premis suposa l’acceptació de les bases.
El jurat podrà decidir la periodicitat dels premis.
Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat.

CRONOLOGIA

Dimarts, 20 de gener, a les 21:30 hores al saló de plens de l’Ajuntament


Reunió preparatòria, lliurament de dossiers, etc..


Divendres, 20 de Febrer, fins les 14:00 hores

Lliurament de les fitxes emplenades als Serveis Administratius de l’Ajuntament que aniran dintre d’un sobre tancat, amb el nom a la part exterior de la Entitat, Associació o Esportista.


Dimarts, 24 de febrer, a les 21:30 hores al saló de plens de l’Ajuntament

Reunió del jurat per decidir els premiats.


Dissabte, 28 de març, a les 22:00 hores

Lliurament dels Premis al local de la Sala Polivalent “Ramon Salvadó”

*S’avisarà prèviament als nomenats per carta.

*Per qualsevol dubte o informació, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament.


FITXA ORIENTATIVA


PREMIS DE L’ESPORT ALDEÀ 2009

FITXA ORIENTATIVA.

Nom esportista:

Cada persona o entitat emplenarà els apartats de la fitxa, que servirà com a base de dades per a l’elecció dels diferents premis a atorgar, fent constar el fet assolit, tasca, mèrit o qualitat desenvolupada o assolida per la persona proposada.
Adjuntem bases del premi més fitxa orientativa per ajudar a complimentar els apartats segons el punt 5è de les mateixes.


PERSONA O ENTITAT ELEGIDA PER:

-Premi al Millor Esportista
Nominat:

-Premi a la Projecció Esportiva
Nominat:

-Premi a la Constància i Esforç
Nominat:

-Premi al Voluntariat
Nominat:

-Premi de Reconeixement a les Entitats
Nominat:

CAL APORTAR:
-Fotografia actual
-Fotografia històrica (de l’inici de la pràctica esportiva i, en cas d’entitats, d’anys enrere)
-Data naixement
-Nom i cognoms dels pares
-Altres aficions
-Resum història entitat
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.