Entrevista a Dani Andreu, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Baix Ebre (REBÉ)

dissabte, 14 de març del 2009


Aquesta entrevista ha estat cedida pels nostres companys del Més Ebre

Entrevista a Dani Andreu, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Baix Ebre (REBÉ)

P: Fa uns mesos el Consorci per a la gestió dels residus del Baix Ebre (Rebé) va iniciar el canvi de sistema de recollida selectiva a tota la comarca del Baix Ebre. En quin estat d’implantació es troba actualment?
R: A dia d’avui podem dir que pràcticament tota la comarca disposa de la recollida selectiva dels residus municipals amb el sistema Easy, exceptuant els municipis de l’Ametlla de Mar i Roquetes, ja que en aquests la recollida serà soterrada i s’estan executant les obres de soterrament de contenidors. Darrerament s’ha iniciat la recollida Easy a l’Ampolla, on majoritàriament el sistema és també soterrat.
Amb tot, cal afegir que els municipis de Tortosa i Deltebre mantenen la seva autonomia en la gestió de la fracció resta i en aquests el Rebé només té la competència en les fraccions de recollida selectiva. Tanmateix, s’espera que properament s’adhereixin plenament al Consorci.
P: Per què s’ha optat per dur a terme un canvi de model en el sistema de recollida?
R: Perquè s’ha vist que amb l’antic model desagregat, ens trobàvem en un estat d’estancament de les taxes de recuperació i, per tant, s’ha cregut convenient posar els mitjans necessaris a l’abast de la població per tal de fer més fàcil el reciclatge dels residus que generem dia a dia i que aquests residus puguin esdevenir un recurs, amb tots els beneficis ambientals que això suposa. A més a més, aquest canvi de model ens ha permès implantar la recollida de la fracció orgànica a tota la comarca i d’aquesta manera contribuir a l’augment de les taxes de recuperació d’aquesta fracció.


P: S’ha vist acompanyat el canvi de sistema amb un increment de les taxes de la recollida selectiva tal i com s’esperava?
R: Els números de què disposem en aquests moments ens mostren que la mitjana de recollida selectiva al Baix Ebre al 2008 està començant a incrementar-se. La recollida d’envasos s’ha incrementat en un 35%, la de vidre en un 10% i la del paper en un 17% respecte a l’any 2007, en detriment de la fracció resta, que ha disminuït a l’entorn d’un 7%. Estem molt satisfets de la resposta ciutadana; pel resultat de les xifres sembla ser que la població està començant a incorporar la pràctica del reciclatge dintre dels seus hàbits quotidians, fet que esdevé el nostre principal objectiu.


P: Per aconseguir aquests resultats i donar a conèixer a la ciutadania aquest nou sistema de recollida, s’ha hagut de dur a terme una campanya informativa. En què ha consistit?
R: Paral·lelament a la implantació del sistema s’ha realitzat una campanya municipi a municipi on els tècnics de l’Escola del Parc han repartit díptics informatius i també, en aquells municipis on s’ha introduït la recollida de la fracció orgànica, bosses compostables i cubells específics per a la recollida d’aquesta fracció. S’han dut a terme xerrades a cada municipi per explicar a la població els avantatges d’aquest nou sistema i fer un recordatori del que cal dipositar a cada contenidor per tal d’aconseguir unes bones taxes de recuperació. També s’han editat cartells informatius, un espot publicitari així com falques radiofòniques. Ens sentim satisfets ja que com mostren les taxes actuals de recollida selectiva, la campanya ha donat bons resultats.


P: Continuaran duent a terme campanyes per incrementar encara més aquests resultats?
R: Tot i els bons resultats obtinguts, creiem que encara hi ha molta feina per fer; mai és suficient i el nostre principal objectiu actualment és arribar al màxim de ciutadans/es possible, conscienciar-los de la importància que té el fet de separar els nostres residus i dels problemes ambientals que comporta no fer-ho.
Som conscients que no és una tasca fàcil ja que un canvi en els nostres hàbits habitualment comporta una certa reticència. És per això que ens plantegem continuar propers a la ciutadania, i mantenir la continuïtat de la campanya endegada fa uns mesos amb la implantació del nou sistema.


P: Aquesta propera campanya s’emmarcarà en la mateixa línia que l’anterior?
R: Aquesta campanya, tot i que pretén ser una continuïtat de l’anterior, no es centrarà tant amb el sistema de recollida, sinó més aviat en millorar la qualitat de la recollida selectiva, tot recordant a la ciutadania què cal dipositar en cadascun dels contenidors. Pretenem que la població prengui consciència que tant important com la quantitat n’és la qualitat ja que els impropis (residus que no haurien d’anar en aquell contenidor) dificulten enormement el procés normal de reciclatge. Per tant, ens plantegem reduir el nivell d’impropis i, lògicament, incrementar encara més les taxes de recollida selectiva a la nostra comarca.
Aprofitant l’avinentesa, m’agradaria fer referència a la boca dels contenidors grocs dels envasos lleugers. Tot i que resulta, probablement, menys pràctica que la dels antics contenidors, aquesta boca està dissenyada i pensada per reduir el nombre d’impropis (objectes que no han d’anar al contenidor groc) ja que com he comentat aquests dificulten molt el procés. S’ha optat per aquest model ja que s’ha vist que amb els anteriors ens hi trobàvem des de joguines de plàstic fins a bicicletes i altres objectes que no han d’anar en el contenidor groc, sinó a la deixalleria. Els resultats obtinguts mostren que ha estat una bona elecció optar ja que s’estan començant a reduint el nombre d’impropis.


P: Pel que fa a la fracció orgànica, que s’implementava pràcticament de nou a tota la comarca, han estat bons els resultats obtinguts?
R: L’increment de recuperació comarcal de l’orgànica del 2007 al 2008 és del 56%. Cal tenir en compte que al 2007 només Tortosa i Roquetes disposaven de la recollida d’aquesta fracció. Tanmateix cal millorar considerablement la qualitat d’aquesta per tal de reduir el nombre d’impropis que arriben a la planta de compostatge i que afecten al procés, i perquè el compost final obtingut sigui de la màxima qualitat possible. És per això que la campanya educativa que pretenem dur a terme properament anirà molt enfocada a aquesta fracció, ja que és la que ens ha vingut més de nou i, per tant, la que considerem que cal emfatitzar més, tot donant a conèixer a la població el procés de gestió i tractament, entre moltes altres coses.


P: Per finalitzar, voldria transmetre alguna cosa més a la ciutadania, com a president del Rebé?
R: En primer lloc, agrair la col·laboració dels ciutadans que han respòs satisfactòriament al canvi de sistema i que han incorporat la pràctica del reciclatge als seus hàbits i animar a tots aquells que encara no ho fan. Entre tots hem d’aconseguir que la comarca del Baix Ebre vegi incrementada d’any en any la mitjana de recollida selectiva.
Per la nostra part, treballarem per millorar l’eficiència d’aquesta recollida, solucionant les possibles mancances del servei a mesura que les anéssim detectant i apropant-nos a tots els ciutadans/es per aconseguir l’increment en la taxa de recuperació dels nostres residus.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.