L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA APROVA LA MOCIÓ PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE A LES TERRES DE L'EBRE

divendres, 1 de febrer del 2013


 
Des de l'Alcaldia  de l'ajuntament de l'Aldea,us informem que en el plenari del passat divendres  28 de Gener  el grup d' ERC conjuntament amb el PSC presentaven la moció per un servei ferroviari digne a les Terres de l'Ebre que tot seguit us detallem:

MOCIÓ PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE A LES TERRES DE L’EBRE

La darrera dècada, les Terres de l’Ebre han patit una important reducció dels serveis ferroviaris per part del Ministeri de Foment, ja sigui tancant estacions, acomiadant el seu personal, reduint els horaris d’atenció al públic, suprimint trajectes o bé reduint la freqüència de pas en algunes línies. La comoditat i la durada dels trajectes tampoc no ha millorat i, de fet, no és estrany trobar encara trens els trajectes cap a Tortosa i Móra la Nova d’una antiguitat superior als 20 anys, com és el cas de les unitats que pertanyen a les sèries 447, 448 i 470.

La greu situació dels serveis ferroviaris ha provocat que, durant tots aquests anys, els agents econòmics i socials de les Terres de l’Ebre, els seus representants i les seves institucions territorials hagin demanat de manera reiterada una millora dels serveis. El darrer exemple el tenim en l’acte celebrat el 19 de maig de 2009 a l’Ajuntament de l’Aldea, amb càrrecs institucionals, polítics i representants dels agents socioeconòmics de les Terres de l’Ebre, on es va exigir al Govern espanyol que solucionés aquest dèficit i impulsés l’estació l’Aldea–Amposta–Tortosa. Aquestes demandes també s’han portat als ajuntaments, als Consells Comarcals, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i al Senat, però mai no han tingut una resposta adequada per part dels diferents governs espanyols.

El 16 de juny de 1997, es va inaugurar el servei d’Euromed, entre Barcelona–Alacant, l’únic servei d’alta velocitat comercial que comunica el corredor mediterrani i que passa, però no s’atura, per l’estació l’Aldea–Amposta–Tortosa, estació de referència i central de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, limitada pel que fa a instal·lacions i serveis que es presten avui dia per la manca de voluntat política del Govern de l’Estat. Després de l’entrada en funcionament de l’Euromed, des de les Terres de l’Ebre es demanà la prestació d’aquest servei ferroviari al territori, però la resposta sempre va ser negativa. Les coses semblava que havien de canviar, però, el 18 de novembre de 2008, quan la Comissió de Foment del Senat acordà que, com a mínim un Euromed diari, en sentit Barcelona–Alacant i Alacant–Barcelona s’aturaria a l’estació L’Aldea–Amposta–Tortosa, a partir del mes de març de 2009. Això, però, mai no s’ha dut a terme.

Des de les Terres de l’Ebre, es constata amb preocupació com la manca d’uns serveis ferroviaris dignes les condemnen a ser un territori perifèric, menys competitiu, amb menys oportunitats i més mal comunicat que la resta de demarcacions de Catalunya. D’una banda, el servei de trens regionals, que són els que transporten més viatgers, des de ja fa massa anys, s’ha convertit en un servei deficient, lent, vell, amb poques freqüències de pas i car, si el comparem amb les tarifes de preus del servei ferroviari d’alta velocitat que connecta Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. D’altra banda, les Terres de l’Ebre, malgrat que són les primeres que van veure passar, des del 1997, trens diaris d’alta velocitat per l’estació de l’Aldea–Amposta–Tortosa cap a Barcelona, Tarragona, Castelló, València i Alacant, s’han convertit en l’únic territori català sense aturada ni connexió amb l’alta velocitat.

Davant del greuge que patim les Terres de l’Ebre per la manca d’uns serveis ferroviaris dignes i eficients, el Grup Municipal d’Esquerra I el Grup Municipal del PSC proposen al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

            1r. Demanar al Govern espanyol que augmenti la freqüència i l’aturada a les Terres de l’Ebre dels trens regionals que connecten Tortosa i Móra la Nova amb Barcelona.

            2n. Demanar al Govern espanyol la renovació dels trens regionals d’una antiguitat superior als 10 anys de les línies que connecten Tortosa i Móra la Nova amb Barcelona.

            3r. Demanar al Govern espanyol que, a partir d’aquest any 2013, tingui aturada a l’estació de l’Aldea–Amposta–Tortosa els Euromed que van en direcció València i Barcelona.

            4t. Demanar al Govern espanyol que apliqui uns criteris equitatius en les tarifes de preus dels trens regionals amb aturada a les Terres de l’Ebre, i de l’Euromed quan s’aturi, de manera que no signifiquin cap greuge tarifari respecte a les que s’apliquen avui dia als trens d’alta velocitat que connecten Girona, Lleida i Tarragona amb Barcelona.

5è. Demanar al Govern espanyol la reforma, rehabilitació, ampliació i adequació de l’estació de trens de l’Aldea–Amposta–Tortosa, de les seves infraestructures, per prestar més i serveis i de més qualitat als viatgers (atenció, zona d’espera, cafeteria o compra de bitllets), com també donar resposta a les necessitats actuals i futures dels usuaris (viatgers o combois ferroviaris).

6è. Demanar al Govern espanyol l’ampliació i adequació de la zona d’aparcaments de l’estació de trens de l’Aldea–Amposta–Tortosa.

7è. Que es traslladi aquest acord al Ministeri de Fomento, a la Comissió de Fomento del Senat, a tots els partits amb representació al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya, al Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i al delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre.

El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord ha quedat aprovat pel vot favorable dels onze Regidors assistents al Plenari, és a dir per unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.