SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 7 DE MARÇ DE 2014.

dimecres, 5 de març de 2014

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 7 DE MARÇ DE 2014.

Poso en el seu coneixement que l’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant el Decret número 19/2014 dictat en data d’avui, ha convocat la sessió plenària ordinària que s’haurà de dur a terme el vinent divendres dia 7 de març de 2014 a les 20,30 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària del dia 20 de desembre de 2013.
2.- Informe trimestral d’intervenció.
3.- Informació trimestral d’intervenció.
            4.- Modificació puntual de les NNSS per ampliar les condicions d’ús en tanatori a la zona de cases familiars clau 3 de L’Aldea,
5.- Moció sobre la consulta popular.
6.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de contractació de personal.
            7.-Moció a favor de la contenció del preu del consum elèctric domèstic.
8.- Moció sobre la distribució del fons de cooperació local de Catalunya per l’exercici de 2013.
            9.- Proposta d’aprovació, si s’escau, del mapa acústic de L’Aldea.
            10.- Proposta d’obertura d’establiments comercials pel 2014.
11.- Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia Local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
12.- Sol·licitud aprovació festes amb bous  Ermita 2014

PART DE CONTROL

            13.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 97 de l’any 2013 a la 18 de l’any 2014.
            14.- Informes d’Alcaldia.
15.- Proposicions Urgents.
16.- Control dels Òrgans de la Corporació.


Share this article on :

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.