PREINSCRIPCIÓ D’ALUMNES CURS 2016-17 ESCOLA 21 D'ABRIL

dimecres, 9 de març del 2016

Escola 21 d’Abril l’Aldea 

PREINSCRIPCIÓ D’ALUMNES CURS 2016-17
S’informa a les famílies que:
S'ha publicat RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.
  El termini per fer la sol·licitud de  és del 30 de març al 7 d'Abril de 2016 ambdós inclosos.
HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Dimarts, dijous en horari escolar (9 a 13:30h i de 15 a 16:30h)

Dilluns de 12:30 a 13:30. Dimecres 11:30-12:30h. Divendres de 12:30 - 13:30h i de 15 a 16:30h.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
·  Sol·licitud de preinscripció que se us donarà a l’escola. Aquesta sol·licitud serà única i es presentarà al centre demanat en primer lloc.
També podeu formalitzar la sol·licitud per internet a l’adreça següent: www.gencat.cat/preinscripcio.  Un cop realitzada haureu de portar el resguard a l’escola juntament amb la documentació que es demana.
·  Original i fotocòpia del llibre de família o en defecte: partida de naixement. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament Benestar  Social i Família.
·  Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (si en té), pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet. Si la persona és estrangera: la targeta de residència on consta el NIE. Si és estranger comunitari: document identitat del país d’origen.
·  Si l’adreça del DNI no coincideix amb l’adreça actual s’haurà de presentar un certificat d’empadronament o convivència expedit per l’Ajuntament.
·  Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne.
·  Original i fotocòpia del Llibre de Salut, l’apartat on consten les VACUNES.
·  3 fotos de carnet de l’alumne.
·  En cas de separació dels progenitors: fotocòpia de la sentència sobre la custòdia, si és el cas.

CRITERIS GENERALS A EFECTES DE BAREM:
-   Existència de germans al centre o pares o tutors legals que hi treballin. (40 punts.)
-   Domicili habitual dins l’àrea d’influència del centre. (30 punts.)
-   Lloc de treball  de pare o mare dins l’àrea d’influència del centre. (20 punts.)
-   Domicili al mateix municipi del centre: (10 punts.)
-   Beneficiari de la renda mínima d’inserció. (10 punts.)
-   Discapacitat de l’alumne, el pare, la mare o el germà o la germana (igual o superior al 33%).  (10 punts.)


CRITERIS COMPLEMENTARIS A EFECTES DE BAREM:
-   Família nombrosa o monoparental. (15 punts.)
-   Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. (10 punts.)
-   Alumnes que hagin tingut el pare, mare, tutors o germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud. (5 punts.)
Caldrà acreditar aquests criteris amb la documentació corresponent.


CALENDARI:

Presentació de les sol·licituds: del 30 de març al 7 d'abril de 2016
Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem provisional: 15 d'Abril
Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds:18 d'Abril als serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
Termini per presentar reclamacions: Del 15 al 20 d'Abril
Publicació de llistes de sol·licituds amb el barem definitiu: 25 d'Abril
Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 20 de maig
Període de matriculació: del 13 al 17 de juny 2016

L’OFERTA DE PLACES VACANTS AL CENTRE ÉS:INFANTIL
P-3
23+2 NEE
P-4
7+2 NEE
P-5
2+2 NEE
PRIMÀRIA
1r
2+1 NEE
2n
6+1NEE
3r
4+2 NEE
4t
6+1 NEE
13+2 NEE
11+1 NEE
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.