SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 11 DE MARÇ DE 2016.

dimecres, 9 de març de 2016


SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 11 DE MARÇ DE 2016.

Divendres dia 11 de març a les 21:00 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la darrera sessió corresponent a l’extraordinària del dia 21 de desembre de 2015.

PART RESOLUTIVA  

2.- Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de L’Aldea.

3.- Aprovació inicial del Reglament de Participació dels Regidors/es i Grups Municipals en mitjans d’informació i difusió municipals.

4.- Aprovació provisional de la nova ordenança núm. 24 reguladora de la taxa de 1.5 % d’empreses de subministraments de serveis generals que ocupen el domini públic local.

5.- Aprovació de l’ampliació de la delegació de facultats a la Diputació de Tarragona referent a la gestió d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament de L’Aldea.

6.- Aprovació d’una nova ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana.

7.- Aprovació del programa d’actes de bous en motiu de la Festa Major 2016.

8.- Aprovació del programa d’actes de bous en motiu de les Festes de l’Ermita 2016.

9.- Adhesió al Pacte d’Alcaldes.

10.- Aprovació inicial de les bases que han de regular durant l’any 2016 la concessió d’ajudes municipals en el marc del “PL’A MET 4”.

11.- Resolució del procediment de revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret respecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2014 en l’expedient de llicències d’obres núm. 67/2006.

12.- Donar compte de la sentència 22/2016 del Jutjat Contenciós-Administratiu 2 de Tarragona recaiguda en el recurs ordinari 32/2013 (recurs contra la moció del Ple de l’Ajuntament de L’Aldea data 29 d’octubre de 2012 en defensa de Catalunya com a nou Estat d’Europa).

13.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral exercici 2016.

14.- Aprovació de la moció de rebuig al Pla Hidrològic de l’Ebre aprovat pel Govern en funcions i per a la creació d’un front institucional per a la defensa del territori.

PART DE CONTROL

15.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia (des del número 215/2015 al número 44/2016).

16.- Proposicions urgents.

17.- Informes d’Alcaldia.

18.- Precs i preguntes.Share this article on :

0 comentaris:

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.