Anunci de l’ajuntament de l’Aldea

dijous, 29 de setembre del 2016

Atès que s’ha negociat i s’ha aprovat inicialment el text del Conveni urbanístic que possibilita l’execució de les obres d’abastament d’aigua potable i clavegueram contemplades en la separata del projecte d’urbanització del c/ H-24 del municipi de l’Aldea, el qual en l’actualitat s’anomena carrer “Rossinyol”,  i considerant que dita separata va ser aprovada definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2014, de conformitat amb l’article 25.1 del Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, es sotmet a informació pública durant el termini de vint dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Tarragona. 
 
Durant aquest termini, el text inicial del Conveni urbanístic podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals de l’Ajuntament de l’Aldea, ubicades a  AV. Catalunya , s/n, de dilluns a divendres, en horari de 9h. fins les 14:30 h., perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
 
L’Aldea, 14 de setembre   de 2016.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.