SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2016.

dilluns, 19 de desembre de 2016

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2016.

Dimecres dia 21 de desembre a les 21:00 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de les sessions anteriors (sessió 14 de setembre de 2016, de 7 de novembre de 2016 i de 18 de novembre de 2016).

PART RESOLUTIVA

2n.- Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2017.

3r.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1/2016 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea.

4t.- Proposta d’acord sobre ratificació de l’acord inicial de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.

5è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de les bases que han de regular la concessió d’ajudes municipals per al finançament de despeses d’ensenyament.

6è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de l’ordenança local reguladora dels residus municipals i neteja viària de l’Ajuntament de l’Aldea.

7è.- Proposta d’acord sobre modificació del règim de dedicacions dels càrrecs electes de l’Ajuntament

8è.- Proposta d’acord sobre aprovació del Pla d’Igualtat de l’Aldea, per al període 2017-2019.

9è.- Aprovació de la disposició de creació i modificació de fitxers de caràcter personal.

10è.- Aprovació de l’acord de condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de L’Aldea.

PART DE CONTROL

11è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia (des del 255/16 fina al 360/16).

12è.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en l’exercici de competències delegades pel Ple.

13è.- Informes d’Alcaldia.

14è.- Proposicions Urgents.

15è.- Precs i Preguntes.


Share this article on :

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.