Sessió plenària ordinària 21 setembre 2018

dimecres, 19 de setembre de 2018

Anunci de la convocatòria de la sessió plenària ordinària corresponent al dia 21 de setembre de 2018 a les 21:30 hores que es desenvoluparà d’acord amb el següent:
 ORDRE DEL DIA 1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 28 de juny de 2018. PART RESOLUTIVA 2.- Donar compte de la liquidació del Pressupost Municipal 2017. Núm. Exp. 2018/431. 3.- Proposta d’acord sobre l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament any 2017. Núm. Exp. 2018/738. 4.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial d’un expedient de suplement de crèdit. Núm. Exp. 2018/672. 5.- Proposta d’acord sobre aprovació d’un expedient de crèdit extrajudicial. Núm. Exp. 2018/678. 6.- Proposta d’acord sobre aprovació d’un conveni referent a la delegació de competències  de salubritat pública municipal de l’Ajuntament de l’Aldea a favor del CCBE. Núm. Exp. 2018/681. 7.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional de la modificació puntual núm.1/2018 del Text Refós de les NNSS de Planejament Urbanístic de l’Aldea. Núm. Exp. 2018/282. 8.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional de la modificació puntual núm. 2/2018 del Text Refós de les NNSS de Planejament Urbanístic de l’Aldea. Núm. Exp. 2018/557. 9.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Núm. Exp. 2018/941 10.- Proposta d’acord relativa al nomenament de membres d’una Comissió de Seguiment del Conveni entre l’Ajuntament de l’Aldea i la SCRUA referent a la transmissió de la propietat d’un bé immoble. Núm. Exp. 2018/276. 11.- Proposta d’acord sobre aprovació del Document únic de Protecció Civil Municipal –DUPROCIM. Núm. Exp. 2018/938. 12.- Proposta d’acord relativa a l’adopció d’un seguit de mesures per fer front a la problemàtica de regressió que pateix el Delta de l’EBRE. Núm. Exp. 2018/942. 13.- Moció per a l’adhesió al projecte STOLPERSTEINE de reconeixement a les persones deportades als camps d’extermini nazis presentada pel grup municipal d’ERC. Núm. Exp. 2018/945. 14.- Propostes d’urgència. PART DE CONTROL 15.- Donar compte de l’aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost 2019. Núm. Exp. 2018/931. 16.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del núm. 2018-255 fins al núm. 2018-339. 17.- Informes d’Alcaldia. 18.- Precs i preguntes.

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.