Sessió Plenària extraordinària corresponent al dia 27 de juny de 2019

dimecres, 26 de juny de 2019

Sessió plenària extraordinària que s’haurà de dur a terme el vinent dijous dia 27 de juny de 2019 a les 20:30 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Donar compte de la renúncia al càrrec de Regidora de la Sra. Natividad Bernal Bermudez i de la Sra. Juana Gerrero Roca.
2.- Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la Corporació de data 15 de juny de 2019.
PART RESOLUTIVA
3.- Proposta d’aprovació del règim de sessions ordinàries del Ple Corporatiu.
4.- Proposta d’acord sobre creació de la Junta de Govern Local.
5.- Proposta d’acord sobre delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.
6.- Proposta d’acord sobre constitució de la Comissió Especial de Comptes.
7.- Proposta d’acord sobre la creació de la Comissió de Coordinació.
8.- Proposta d’acord sobre la creació de la Comissió de Seguiment.
9.- Proposta d’acord sobre la designació de representants de l’Ajuntament a organismes públics i altres supraterritorials.
10.- Proposta d’acord sobre determinació del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament.
RETRE COMPTE
11.- Donar compte de les següents resolucions de l’Alcaldia:
- Decret 2019/216: Sobre composició de la Junta de Govern Local i
delegacions de l’Alcaldia.
- Decret 2019/217: Sobre designació de Tinents d’Alcaldia.
Decret 2019/218: Sobre delegació de competències de l’Alcaldia als Regidors.
12.- Donar compte de la constitució dels grups municipals de l’Ajuntament i els seus portaveus.”
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.