Oferta de treball

dijous, 14 de maig del 2020

Comebe 002-20 Personal de sala del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe)


Lloc de treball: Personal de sala – Atenció al públic
El lloc de treball esmentat està inclòs dins els serveis essencials del Pla de contingència del Consorci durant l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, prorrogat pel Reial decret 476/2020, de 27 de març.

Categoria: Grup D 10

Horari: Variable en funció del servei – Mati 11 h a 14 h / Tarda 16 h a 19 h
            Servei setmanal: de dimarts a divendres matí i tarda
Servei cap de setmana: dissabte matí i tarda i diumenge matí

Jornada: 18,75 h/setmana

Unitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe)

Centre de treball: Variable en funció del servei:
Corbera d’Ebre, carrer Freginals 18-24
La Fatarella, carrer Suñé 3
El Pinell de Brai, carrer Major 4

Requisits
·         Preferentment personal amb vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic, del grup D.

També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir  amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.

·         Disposar de la titulació d’Ensenyament Secundari Obligatori o equivalent.

·         Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Funcions

·         Obertura dels Centres d’Interpretació del Comebe, que inclou l’atenció al públic, venda d’entrades i punt d’informació turística al visitant.Aspectes a valorar
·         Experiència en el sector turístic i/o atenció al públic en centres culturals o museístics.
  • Habilitats comunicatives.
  • Actitud proactiva, motivada, discreta i amb iniciativa.
  • Capacitat d’organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat.

Forma d’ocupació del lloc
Temporal eventual a temps parcial de l’1 de juny al 21 de setembre, ambdós inclosos.

Participació
El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies naturals a partir de la data de publicació.
Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum ATRI i currículum professional al correu electrònic convocatories@batallaebre.org amb la referència Comebe 002/2020 cognoms i nom a l’apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d’adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic.

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

Procediment de selecció

Es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l’experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir.

Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb el perfil professional.

Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquesta unitat, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Us informem que les vostres dades personals seran tractades pel COMEBE, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de participar en aquest procés de selecció. D’acord amb la normativa vigent podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació.

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.