Convocatòria ajuts explotacions agràries

dijous, 11 de juny del 2020

                                                                     Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ ARP/1268/2020, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020.
Aquests ajuts tenen per objecte la restitució del potencial productiu de les explotacions agràries afectades pels aiguats dels dies 22 i 23 d'octubre de 2019 i pel temporal Glòria dels dies 20 al 23 de gener de 2020, que va produir aiguats, episodis de vent, desbordaments de rius i invasió d'aigua salada en terrenys costaners. 
Persones beneficiàries:

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones titulars d'explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020 que hagin patit danys en el potencial productiu de les seves explotacions.

Condicions generals d'admissibilitat:

Les persones beneficiàries dels ajuts han de tenir les explotacions agràries de les quals són titulars afectades pels aiguats o pel temporal ubicades dins les zones delimitades pel DARP que es poden consultar a https://sig.gencat.cat/visors/Ajuts_Aiguats_DARP.html.

Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir les condicions generals d'admissibilitat següents:

- Ser una petita o mitjana empresa.
- La superfície màxima admissible de cada recinte és la inclosa dins les zones delimitades pel DARP que hagi patit una pèrdua del potencial productiu.
- Les superfícies de conreu sol·licitades han d'haver estat declarades a la Declaració única agrària (DUN) per la persona sol·licitant de l'ajut en la campanya 2019. En el cas de superfícies de planters, seran admissibles les superfícies d'aquells planters que estiguessin inscrits al Registre Oficial d'Empreses Proveïdores de Material Vegetal abans dels episodis de danys.
- Les superfícies, prèviament als aiguats o al temporal, havien de ser productives, no podien estar abandonades ni en condicions deficients de cultiu (arbres morts, parcel·les sense mantenir, sense constatació de treball del sòl ni podes, etc.) i no es poden dedicar a l'autoconsum.
- La superfície mínima comprovada ha de ser igual o superior a 0,5 hectàrees, excepte en el cas d'horta i planters que serà de 0,1 hectàrees.

Tipus i quantia dels ajuts:

Els ajuts consisteixen en una o dues de les modalitats següents:

a)      Un ajut per a les despeses de realització d'actuacions per a la restitució del potencial productiu pels imports màxims per hectàrea afectada pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020, en relació amb el grau d'afectació (d'acord amb la delimitació establerta a https://sig.gencat.cat/visors/Ajuts_Aiguats_DARP.html). La delimitació gràfica estableix quatre zones segons el grau d'afectació: zona 0 amb afectació molt greu, zona 1 amb afectació greu, zona 2 amb afectació lleu i zona 3 amb grau d'afectació pendent de valoració per part del DARP. Les tres primeres zones són les delimitades arran de les valoracions tècniques efectuades a partir de la perimetració feta mitjançant drons pel cos d'Agents Rurals. La classificació del grau d'afectació de les superfícies de la zona 3 requerirà un informe previ del personal tècnic del DARP. L'import de l'ajut en relació amb el grau d'afectació s'ha calculat en base al 80% dels costos de recuperació d'acord amb el punt 10 de l'article 25 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, i és el següent:


- Afectació molt greu (zona 0):

4.492 euros/hectàrea per a aquelles persones sol·licitants que en el moment del sinistre disposessin de pòlissa/es d'assegurança per la totalitat de la superfície del/s conreu/s afectat/s majoritari/s de la seva explotació (més del 50% de la superfície de l'explotació declarada a la DUN 2019).
2.246 euros/hectàrea per a aquelles persones sol·licitants que en el moment del sinistre no disposessin de pòlissa/es d'assegurança per la totalitat de la superfície del/s conreu/s afectat/s majoritari/s de la seva explotació (més del 50% de la superfície de l'explotació declarada a la DUN 2019).

- Afectació greu (zona 1):

1.308 euros/hectàrea per a aquelles persones sol·licitants que en el moment del sinistre disposessin de pòlissa/es d'assegurança per la totalitat de la superfície del/s conreu/s afectat/s majoritari/s de la seva explotació (més del 50% de la superfície de l'explotació declarada a la DUN 2019).
654 euros/hectàrea per a aquelles persones sol·licitants que en el moment del sinistre no disposessin de pòlissa/es d'assegurança per la totalitat de la superfície del/s conreu/s afectat/s majoritari/s de la seva explotació (més del 50% de la superfície de l'explotació declarada a la DUN 2019).

- Afectació lleu (zona 2):

158 euros/hectàrea per a aquelles persones sol·licitants que en el moment del sinistre disposessin de pòlissa/es d'assegurança per la totalitat de la superfície del/s conreu/s afectat/s majoritari/s de la seva explotació (més del 50% de la superfície de l'explotació declarada a la DUN 2019).
79 euros/hectàrea per a aquelles persones sol·licitants que en el moment del sinistre no disposessin de pòlissa/es d'assegurança per la totalitat de la superfície del/s conreu/s afectat/s majoritari/s de la seva explotació (més del 50% de la superfície de l'explotació declarada a la DUN 2019).

Les característiques dels préstecs d'inversió són les següents:

a. Import mínim: 5.000 euros.
b. Import màxim: 400.000 euros.
c. Termini: fins a deu anys, amb fins a dos de carència i amortització lineal, per mesos vençuts.
d. Interès: 3,75% fix.
e. Comissions d'obertura: màxim del 0,5% del nominal del préstec.
f. En cas d'amortització anticipada total o parcial, comissió màxima del 0,5% més el costos de ruptura destinats a la cancel·lació del swap.
g. Garanties: les considerades suficients a criteri de l'ICF; addicionalment, com a complement de les garanties,es compta amb l'assumpció de risc del 80%.
h. Tramitació: seran auxiliables les operacions de finançament dins el tram de capital específic establert per a les persones afectades pels aiguats i el temporal Glòria, incloses les formalitzades abans de la sol·licitud d'ajut.
La resolució de la convocatòria de l'ajut determinarà el termini de presentació de sol·licituds de préstec.
i. Import de l'ajut: el corresponent a la bonificació del 100% dels interessos de tot el període de vida del préstec.

Sol·licituds:

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat d'acord amb els formularis normalitzats establerts pel DARP.

Termini presentació sol.licituds: 11 de juliol de 2020.

Podeu consultar les bases al DOGC núm. 8147, de 4 de juny de 2020, Ordre ARP/70/2020.

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.