APROVADA LA MOCIÓ DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI COM A INFRAESTRUCTURA PRIORITÀRIA EN LA REVISIÓ DE LA XARXA CENTRAL TRANSEUROPEA DE TRANSPORT

divendres, 16 de març del 2012

APROVADA LA MOCIÓ DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI COM A
INFRAESTRUCTURA PRIORITÀRIA EN LA REVISIÓ DE LA XARXA CENTRAL TRANSEUROPEA DE
TRANSPORT (CORE NETWORK)

Tot
seguit es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC i PSC, que
diu literalment:

“Els
que subscriuen, en representació dels grups municipals d’ERC i PSC, en ús de
les facultats que la legislació vigent els concedeix, al ple de la Corporació
eleven la següent INFORMACIÓ:
Atès
que aquesta infraestructura del mediterrani és una infraestructura vital pel
desenvolupament econòmic i de cohesió de les ciutats mediterrànies i per a
l’Estat Espanyol i Europa.
Atès
que aquesta informació reforça la unió entre l’eix mediterrani i les Terres de
l’Ebre.
Atès
que recentment, els alcaldes de l’Arc Mediterrani han signat un decàleg per tal
de fer front per instar el Govern d’Espanya i la Unió Europea que incloguin el
Corredor Mediterrani com infraestructura prioritària en la revisió de la XarXa
Central Transeuropea de Transport (Core
Network), que es farà properament.
Atès
que entre altres aspectes , assenyala que el futur del nostre model productiu
està en les infraestructuras ferroviàries, en la seva doble versió d’alta

velocitat per a passatgers i
plataforma de mercaderies en ample europeu, i també de la navegació marítima a
curta distància, a més de l’oferta intermodal per carretera.

Per
tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSEM que s’adoptin els
següents ACORDS:

1r. –
Donar suport al document signat pels alcaldes de l’Arc Mediterrani en defensa
del Corredor del Mediterrani com a infraestructura prioritària en la revisió de
la Xarxa Central Transeuropea de Transport (Core Network).
2n.-
Instar a que es reconegui la necessitat d’ubicar una infraestructura d’estació
logística de mercaderies i passatgers que atengui les necessitats de
desenvolupament presents i futures de les Terres de l’Ebre, donada la
estratègica situació del nostre territori i que el traçat del corredor del
Mediterrani afectarà de ple el Terme Municipal de L’Aldea, en el que està
situada la estació ferroviària central de les nostres terres.3r.-
Donar trasllat d’aquesta moció i del contingut del document a tots els grups
polítics parlamentaris autonòmics, espanyols i europeus, així com a la resta
d’ajuntaments de les terres de l’Ebre, per tal que traslladin a les cambres i
als plens municipals el contingut del decàleg.


El
Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord
ha quedat aprovat pel vot favorable dels onze Regidors que composen el Plenari,
és a dir per unanimitat, i per tant amb el quòrum legalment determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.