APROVADA LA MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L'ESTAT

divendres, 16 de març del 2012

APROVADA LA MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL
GOVERN DE L'ESTAT

Tot seguit es llegeix la moció presentada pels grups
municipals d’ERC i PSC, que diu literalment:

“Daniel Andreu i Falcó, Alcalde – President de l’Ajuntament
de l’Aldea, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i Manuel
Masdeu
i Eixarch, en representació del grup Municipal del PSC, presenten per al proper
Ple d’aquest Ajuntament la següent:
MOCIO EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN
DE L’ESTAT
El
nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes
en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té
aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció
d’ocupació, que ha arribat a cotes històriques
a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen
des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari
Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre
model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a
l’educació i a la sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa
social que dóna cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que
han perdut la seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant
seriosament la cohesió social al nostre país.
En
aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i
pressió sobres les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern
central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història
democràtica a Espanya. Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria
de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar
mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, el
Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto
l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que permet
a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de
l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris
per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% de la seva prestació d’atur, amb
la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment
contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació
col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a principal referència, per
sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima
feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i
mitjanes.


En un
moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les
relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral
del 2010, que fins al moment ha generat
més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de
recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa
precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la
contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés
al crèdit de les empreses i les famílies.
Els ajuntament,
sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans i
ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i
altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles, demanem
al Govern central que:
1.-
Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la
reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i,
2.-
Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els
agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè
impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la
incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la
direcció de transformar el nostre model competitiu.
3.-
Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de drets i
cohesió social en uns moment en què gairebé el 30% de la població aturada ja no
rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
4.-
Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada
en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de
la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de
la capacitat econòmica de les administracions catalanes.

El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del
ROF declara que la moció ha quedat
aprovada pel vot favorable dels 9 Regidors esmentats i els 2 vots en contra
dels Regidors Elisabet Zapater i
Alifonso i Carlos Gilabert i Mangrané i per tant amb el quòrum legalment
determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.