JUNTA COOPERATIVA DE L'ALDEA 1 JULIOL 2013

dilluns, 17 de juny del 2013


Convocatòria per a

L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA I EXTRAORDINARIA DE SOCIS I ADHERITS DE LA

“AGRICOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE L’ALDEA, S.C.C.L.”

Que es celebrarà el dilluns 1  de juliol de 2013


Benvolgut soci,

 

Per medi de la present ens plau convocar-lo a l’Assemblea General Ordinària i extraordinària de socis i adherits d’aquesta Cooperativa a celebrar el dilluns dia 1 de juliol de 2013,  al pavelló municipal, a les 20:00h, en primera convocatòria, i  20:30h en segona, amb el següent ordre del dia:

 


Assemblea Ordinària

 

1.       Informació sobre l’estat actual, econòmic, social, concursal i amb tercers,  de la Cooperativa

2.       Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals reformulats de l’exercici 2011, comprensius del balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe d’auditoria, així com la distribució dels resultats de 2011.

3.       Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici 2012, comprensius del balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe d’auditoria.

4.       Aprovar, si s’escau, la gestió realitzada pel consell rector durant l’exercici 2012.

5.       Aprovar, si s’escau, la distribució dels resultats de l’exercici 2012.

 

Assemblea Extraordinària

 

6.       Aprovar, si s’escau,  la dissolució de la Secció de Crèdit per manca d’objecte de la mateixa.

7.       Torn obert de paraula.

 

L’Aldea,  12 de juny de 2013.

 

                                                                                                                             EL CONSELL RECTOR

 

Us informem que, d’acord amb l’article 11è dels Estatuts Socials, teniu dret a examinar en el domicili social tots els documents objecte d’aprovació en l’assemblea, als que es refereix el citat article 11è, i a rebre’n una còpia dels mateixos en la forma regulada en el citat article.

 

Tanmateix us informem que, en cas de no poder assistir personalment a l’assemblea us podeu fer representar en la forma prevista en l’article 48 dels vigents Estatuts Socials.

 

Assistirà el Sr. Notari per donar fe de l’acta.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.