MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT DELS PEATGES DE L’AP-7 A LES TERRES DE L’EBRE

dimecres, 4 de juliol del 2012

Benvolguts/des des de l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Aldea us i adjuntem el resultat de la moció presentada per ERC ,CIU i PSC en el plenari del passat 8 de juny
Tot seguit es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC, CiU i PSC, que diu literalment:
“En Daniel Andreu i Falcó, Alcalde-President de l’Ajuntament de L’Aldea, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, en Xavier Royo i Franch, en representació del Grup Municipal de CiU, Manolo Masdeu i Eixarch, en representació del Grup Municipal del PSC, presenten per al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent:

MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT DELS PEATGES DE L’AP-7 A LES TERRES DE L’EBRE

El tram de l’autovia A-7 que hauria de passar per les Terres de l’Ebre, encara està en fase de redacció de l’estudi informatiu a causa del retard acumulat aquests anys pel Ministeri de Foment. A més a més, des de l’entrada en funcionament del tram de l’autovia A-7 entre Altafulla i l’Hospitalet de l’Infant s’ha vist incrementat el

trànsit de vehicles de gran tonatge i de vehicles en general per l’N-340, en finalitzar el tram gratuït de l’A-7, per evitar la via de pagament, autopista AP-7, fins a la població de Torreblanca.
Aquest fet ha provocat un increment de la perillositat i del col•lapse circulatori al pas de l’N-340 pel municipi de l’Aldea, agreujat pel retard acumulat per les obres de la variant i la voluntat del Govern espanyol d’acabar-les l’any 2014. La finalització de la variant de l’Aldea i la connexió de l’autovia A-7 amb les Terres de l’Ebre són una de les demandes més reiterades des de les nostres comarques i una urgència vital per al seu desenvolupament econòmic. La manca d’una via ràpida i gratuïta de comunicació viària ha creat un greu perjudici a les Terres de l’Ebre, els seus residents i la seva economia —a banda del greuge comparatiu amb altres territoris de la mateixa demarcació de Tarragona i de l’Estat— que hem de considerar molt greu i no pot subsanar-se de cap de les maneres. Fruit d’aquest perjudici, han aparegut reiterades peticions de solució, reivindicacions des del territori i dels alcaldes, intervencions i preguntes de diversos grups polítics dirigides als responsables del Ministeri, com també demandes de tots els sectors econòmics, polítics i socials per reclamar solucions immediates.
Amb la voluntat política suficient seria possible minimitzar aquest greu impacte mentre duri la manca de connexió de l’A-7 amb les Terres de l’Ebre i el no acabament de la variant de l’Aldea; i aquesta mesura passa perquè l’Autopista AP-7 —la via ràpida paral•lela a la N-340— al seu pas per les Terres de l’Ebre pugui ser utilitzada com a alternativa lliure de pagament. Es tractaria d’aplicar la mateixa solució que es va fer a Tarragona ciutat mentre es construïa l’autovia A-7, tot alliberant els peatges entre el tram de l’AP-7 entre Cambrils i Torredembarra. Per tant a les Terres de l’Ebre s’haurien d’alliberar el tram de peatges d’Amposta - Deltebre, Tortosa - l’Aldea, l’Ampolla - El Perelló i l’Ametlla de Mar, per a qualsevol vehicle que tingui entrada i sortida per qualsevol d'aquests peatges. Aquest fet, a més a més de beneficiar la gent del territori que fa desplaçaments entre aquest tram de la N-340; beneficiaria els camions i vehicles de gran tonatge que ara es desplacen només per la N-340 i col•lapsen l'Aldea, i també comportaria un gran reducció del trànsit de vehicles per la mateixa N-340.

Cal recordar que Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, fet que constitueix un greuge històric amb relació amb la resta de l’Estat. Mentre a Catalunya el 67 % de les vies ràpides són de pagament i el 33 %, gratuïtes, a la resta de l’Estat la proporció és de 20 % de peatge per 80 % de lliure circulació. Per exemple, a la comunitat de Madrid hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels quals 17 són de peatge; a Andalusia hi ha 1.500 quilòmetres d’autovies gratuïtes i 192, de pagament, i a Extremadura totes les vies desdoblades són gratuïtes.
A més a més, històricament s’han anat allargant les concessions inicials que hi havia establertes entre les administracions públiques i les empreses concessionàries. Aquest és el cas de l’allargament, l’any 1997, del tram de l’AP-7 entre Tarragona i Alcanar Ulldecona, que finalitzava el 1998 i la pròrroga arriba fins l’any 2019. D’altra banda, pel que fa a les amortitzacions, queda demostrat que ja han estat pagades, tal com il•lustren els càlculs pels quals, entre el tram Tarragona i Alcanar-Ulldecona, que va costar 11,7 milions d’euros, ara ja s’haurien recollit 1.106 milions.
Per tots els motius exposats i davant la situació de greuge històric que patim els catalans, i encara més els ciutadans de les Terres de l’Ebre, el Grup Municipal d’Esquerra, el Grup de CiU i el Grup Municipal del PSC proposen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Instar el Ministeri de Foment i al Govern de la Generalitat a acordar, com més aviat millor, la gratuïtat pels vehicles que tinguin entrada i sortida pels peatges de l'autopista AP-7 d’Amposta – Deltebre, l’Aldea – Tortosa, l’Ampolla – el Perelló, i l’Ametlla de Mar; mentre durin les obres d’acabament de la variant de l’N-340 a l’Aldea i no es connecti l’autovia A-7 des de l’Hospitalet de l’Infant fins a les Terres de l’Ebre.
SEGON. Instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges d’aquelles vies que, a l’espera de les obres que ha d’implementar el Govern espanyol, no tenen una alternativa viària gratuïta, com és el cas de l’AP-7 al seu pas per les Terres de l’Ebre.


TERCER. Rebutjar el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les autopistes del radi de Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes de peatge catalanes.
QUART. Instar el Govern espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut, que preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per construir trams d’autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures d’especial incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau d’accidentalitat.
CINQUÈ. Fer arribar aquests acords al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya.
Segueix la data i signatures”.
Una vegada assabentats els presents, s’aprova la moció llegida mitjançant la votació que tot seguit s’assenyala:
El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten a favor. Manifesta el Sr. Royo que en aquest assumpte, com en el que feia referència la moció anterior, no cal dir res més que el que s’ha dit sempre i s’ha de lluitar fins al final per aconseguir-ho.
El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor. Diu el Sr. Masdeu que no estaria de més que, per una vegada, se’ns ajudés una mica, per tal d’aconseguir un cert alleugeriment de trànsit a la nacional i que al final es pugués fer realitat l’alliberament dels peatges i la realització de les obres.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. Diu el Sr. Alcalde que aquesta moció i l’anterior són evidentment demandes territorials, però que en aquest poble i en aquest plenari es fan més i més evidents que mai.
El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord ha quedat aprovat pel vot favorable dels onze Regidors que composen el Plenari, és a dir per unanimitat, i per tant amb el quòrum legalment determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.