MOCIÓ PERQUÈ EL GOVERN ESPANYOL CONNECTI L’AUTOVIA A-7 ENTRE L’HOSPITALET DE L’INFANT I LES TERRES DE L’EBRE

dimecres, 4 de juliol del 2012

Benvolguts/des des de l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Aldea us i adjuntem el resultat de la moció presentada per ERC ,CIU i PSC en el plenari del passat 8 de juny

Tot seguit es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC, CiU i
PSC, que diu literalment:

“En Daniel Andreu i Falcó, Alcalde-President de l’Ajuntament de L’Aldea, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, en Xavier Royo i Franch, en representació del Grup Municipal de CiU, Manolo Masdeu i Eixarch, en representació del Grup Municipal del PSC, presenten per al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent:

MOCIÓ PERQUÈ EL GOVERN ESPANYOL CONNECTI L’AUTOVIA A-7 ENTRE L’HOSPITALET DE L’INFANT I LES TERRES DE L’EBRE
El 16 de febrer de 2012 s’obria al trànsit de vehicles, després de tres anys d’haver-se inaugurat, el tram de 9 km de l’autovia A-7 en sentit sud, que uneix l’Hospitalet de l’Infant i la central nuclear Vandellòs II, de manera que es completava el tram d’autovia A-7 en doble sentit entre Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant.
Mentrestant, el tram d’autovia A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i el Perelló (13,9 km) encara està en fase d’estudi informatiu, i el tram entre el Perelló i La Jana, després d’anys que s’hagi projectat i publicat el projecte informatiu es manté paralitzat per les al•legacions al seu pas per Campredó - Font de Quinto.
La realitat que tenim a hores d’ara és que els habitants i les empreses de les Terres de l’Ebre, una vegada més, pateixen una situació de discriminació amb relació amb altres indrets de la mateixa demarcació de Tarragona i del conjunt del país, de manera que els que estem més lluny dels grans centres logístics, industrials i culturals som els mateixos que hem de pagar més per arribar-hi mitjançant una via ràpida, fet que incideix negativament tant en la nostra economia familiar com en l’empresarial, amb la corresponent pèrdua de competitivitat i d’oportunitats.
La situació econòmica actual, el cost del tram de l’A-7 entre La Jana i el Perelló amb la construcció d’un nou pont sobre el riu Ebre i la manca d’acord final sobre el problema de Font de Quinto ha portat Esquerra Republicana de Catalunya a fer una proposta unitària i realista a la resta de partits i agents socials i econòmics de les Terres de l’Ebre. Hem d’unir esforços per poder aconseguir fer avançar infraestructures concretes, possibles i reals; com el tram de l’A-7 al seu pas per les

Terres de l’Ebre, que té un gran impacte sobre el conjunt de la població i les empreses de les Terres de l’Ebre. En el tram el Perelló–l’Hospitalet de l’Infant, les
al•legacions de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i el Perelló van ser acceptades i, per tant, hi ha el màxim consens amb el Ministeri de Foment. Pel que fa al tram el Perelló–autovia de l’Aldea–Tortosa (C-42), el traçat que està inclòs dins de l’estudi informatiu la Jana–el Perelló (62,9 km), no presenta gairebé dificultats al seu pas pels termes afectats.
El fet de connectar les Terres de l’Ebre al mapa d’autovies al més aviat possible també representarà una oportunitat de generar llocs de treball i activitat econòmica, a partir de l’obra pública que es generarà. Cal, doncs, que treballem de manera unitària perquè aquesta infraestructura sigui una prioritat en els propers pressupostos generals de l’Estat.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra, el grup Municipal de CiU i el Grup Municipal del PSC proposen al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS
1. Demanar al Govern de l’Estat que els pressupostos de l’Estat pels anys 2012 i 2013 incloguin partides econòmiques suficients per acabar la redacció del projecte constructiu del tram de l’A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i el Perelló i començar l’execució de les obres l’any 2013.
2. Demanar al Govern l’Estat extreure el subtram de l’A-7 el Perelló–autovia de l’Aldea–Tortosa (C-.42) de l’estudi informatiu La Jana–el Perelló, i que els pressupostos de l’Estat pels anys 2012 i 2013 incloguin partides pressupostàries suficients per redactar el projecte constructiu i poder començar les obres l’any 2014.
3. Fer saber al Govern de l’Estat que les demandes anteriors no signifiquen la renúncia a avançar en la redacció del projecte constructiu del tram d’autovia A 7 entre La Jana i l’autovia l’Aldea–Tortosa (C-42).
4. Demanar al Govern de l’Estat que els pressupostos de l’Estat per a l’any 2012 incloguin partides econòmiques suficients per redactar els projectes constructius i executar de manera immediata les obres de les variants de l’N 420 de Gandesa (5 km) i Corbera d’Ebre (3,9 km), de les quals es va publicar la licitació de l’estudi informatiu al BOE el 25 de març de l’any 2000.
5. Enviar còpia d’aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, al Ministeri de Foment, al Departament de Territori i Sosteniblitat, a la

Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona i a tots els partits polítics catalans amb representació al Congrés de Diputats.
Segueix la data i signatures”.


Una vegada assabentats els presents, s’aprova la moció llegida mitjançant la votació que tot seguit s’assenyala:

El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten a favor.
El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. Diu el Sr. Alcalde que és una moció lògica, per aconseguir que continuï aquesta autovia que queda estroncada entre la Jana i l’Hospitalet. Que sembla que hi hagi una certa reticència a fer-la entrar a les Terres de l’Ebre; reticència que evidentment prové de la voluntat política i pressupostària del Govern Central que no s’ha plantejat una execució ràpida de la mateixa.

El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord ha quedat aprovat pel vot favorable dels onze Regidors que composen el Plenari, és a dir per unanimitat, i per tant amb el quòrum legalment determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.