MOCIÓ PLA DE LA CONCA DE L'EBRE

dimecres, 25 de setembre del 2013

MOCIÓ PLA DE LA CONCA DE L'EBRE

Benvolguts/des des de l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Aldea us adjuntem íntegrament  la moció aprovada  dins del plenari del passat 13 de setembre sobre el Pla de Conca de l'Ebre.

Seguidament es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC, CiU i PSC, que diu literalment:

            “En Daniel Andreu i Falcó, portaveu del Grup Municipal d’’Esquerra Republicana de Catalunya, Xavier Royo I Franch, portaveu del Grup Municipal de CiU i Manolo Masdeu i Eixarch, portaveu del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de L’Aldea, presenten per a ser inclosa a l’ordre del dia del proper Ple, la següent:

            MOCIÓ PLA DE LA CONCA DE L’EBRE.

Atès que el passat 4 de juliol de 2013 el Consell Català de l’Aigua de la Conca de l’Ebre va aprovar, amb els vots en contra dels representants de Catalunya i de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, l’esborrany del nou projecte del Pla Hidrològic de l’Ebre, pas previ al seu enviament al Govern de l’Estat per a la seva aprovació definitiva via Reial Decret.
Atès que aquest Pla no recull les al·legacions presentades per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, incompleix amb la recomanació de cabal mínim elaborada per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, incompleix també amb la Directiva Marc del Parlament Europeu i suposa una ampliació de les concessions de regadius que va en detriment d’un cabal ambiental òptim en el tram final del riu Ebre que asseguri la preservació del Delta, agreujant així la salinització del riu i en detriment de la regressió històrica que pateix el Delta per la falta d’aportació de sediments.
Ates que el debat sobre l’establiment d’un règim de cabals, en el marc del nou Pla Hidrològic de Conca, es produeix poques setmanes després de què la UNESCO hagi declarat les Terres de l’Ebre nova reserva de la Bioesfera, i que el nou Pla de Conca xoca frontalment  amb els criteris de sostenibilitat que aquesta marca projecta i distingeix les nostres terres.
Atès que, després que el Comitè d’Autoritats Competents de la Conca de l’Ebre també hagi donat la seva conformitat al documents, el Govern d’Espanya està en disposició de poder aprovar de manera definitiva el Pla Hidrològic de l’Ebre.
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pels grups municipals esmentats, el Ple de l’Ajuntament de L’Aldea adopta els següents ACORDS

1r.- Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l’Ajuntament de L’Aldea al nou Pla de Conca de l’Ebre aprovat el passat 4 de juliol.
2n.- Donar suport i instar al Govern de Catalunya a que recorri aquest Pla al Parlament Europeu amb totes les eines jurídiques al seu abast.
3r.- Lamentar la falta de voluntat per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) d’escoltar, considerar i negociar la proposta de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CTSE).
4t.-Oferir a la Plataforma en Defensa de l’Ebre la col·laboració d’aquest consistori per donar suport a les accions per enfortir la mobilització ciutadana d’oposició a aquest Pla.
5è.- Comunicar a la Comunitat General de Regants del Canal de l’Esquerra i de la Dreta de l’Ebre el rebuig de l’Ajuntament de L’Aldea al nou Pla Hidrològic de l’Ebre.
6è.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les Corts Espanyoles, al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat. També a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis, a la Federación Española de Municipios y Provincias i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
             

            El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord ha quedat aprovat pel vot favorable dels onze Regidors assistents al Plenari, és a dir per unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat. 
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.